Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Dějiny hudby - Renesance

Dějiny hudby - Renesance

Kategorie: Hudba vážná

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou poznámek představuje kompletní výtah hudební tvorby v období renesance ve světě i u nás. Popsány jsou hudební formy, nástroje a hlavní skladatelé.

Obsah

1.
Raná hudební renesance
1.1
Johannes Ciconia
1.2
Leonel Power
1.3
Hlavní formy a žánry vokální polyfonie
1.3.1
Chrámová a liturgická hudba
1.3.1.1
Světská hudba
1.4
Hudební teorie renesance
1.4.1
Johannes Tinctoris
1.4.2
Heinrich Loriti - Glareanus
1.4.3
Gioseffo Zarlino
1.5
Nizozemská škola
1.5.1
První generace
1.5.1.1
John Dunstable
1.5.1.2
Guillaume Dufay
1.5.1.3
Gilles Binchois
1.5.2
Druhá generace
1.5.2.1
Jan (JOohanees) Ockeghem
1.5.2.2
Johannes Tinctoris
1.5.2.3
Antoine Busnois
1.5.2.4
Johannes Touront
1.5.3
Třetí generace
1.5.3.1
Josquin des Prés (Desprez)
1.5.3.2
Jacob Obrecht
1.5.3.3
Heinrich Isaac
1.5.3.4
Clément Jaanequin
2.
Vrcholná a pozdní renesance: cca 1530–1600 (1620)
2.1
Všeobecní znaky nové vývojové fáze
2.2
Liturgická a duchovní hudba
2.3
Světská hudba
2.4
Hlavní skladatelské osobnosti
2.5.1
Nizozemská škola
2.5.1.1
Čtvrtá generace
2.5.1.1.1
Nicolas Gombert
2.5.1.1.2
Jacobus Clemens non Papa
2.5.1.1.3
Philippe de Monte
2.5.1.1.4
Adrian Willaert
2.5.1.2
Pátá generace
2.5.1.2.1
Orlando di Lasso
2.5.1.2.2
Itálie - Benátská škola
2.5.1.2.2.1
Cipriano de Rope
2.5.1.2.2.2
Claudio Merulo
2.5.1.2.2.3
Andrea Gabrieli
2.5.1.2.2.4.Giovanni Gabrielli
2.5.1.2.2.5
Luca Marenzio
2.5.1.2.2.6
Don Carlo Gesualdo de Venosa
2.5.1.2.2.7
Claudio Monteerdi
2.5.1.2.3
Římská škola
2.5.1.2.3.1
Giovanni Peirluigi de Palestrina
2.5.1.2.3.2
Gregorie Allegri
2.5.1.2.4
Německo
2.5.1.2.4.1
Heinrich Isaac
2.5.1.2.5
První generace
2.5.1.2.5.1
Heinrich Finck
2.5.1.2.5.2
Thomas Stolzer
2.5.1.2.5.3
Ludwig Senfl
2.5.1.2.6
Druhá generace
2.5.1.2.6.1
Jacob Regnart
2.5.1.2.6.2
Hans Leo Hassler
2.5.1.2.6.3
Michael Praetorius
3.
Hudební nástroje renesance
3.1
Chordofóny
3.2
Aerofony
3.2.1
Flétny
3.2.2
Plátkové nástroje
3.2.3
Nátrubkové nástroje
3.3
Klávesové nástroje
3.3.1
Klávesové nástroje trsací
3.3.2
Klávesové nástroje vzduchové
3.4
Notace instrumentální hudby
4.
Formy a žánry renesanční instrumentální hudby
5.
Renesance česká
5.1
Husitství
5.1.1
Politická a náboženská situace v českých zemích
5.1.2
Husitství a hudba
5.2
Situace po husitských válkách
5.3
Repertoár duchovní hudby
5.3.1
Další rozvoj utrakvistické duchovní písně
5.3.2
Stále pokračuje pozoruhodná domácí tradice RORATE
5.3.3
Vícehlas
5.4
Vrcholná renesance v českých zemích
5.4.1
Jan Blahoslav
5.5
Rudolfínská kapela
5.5.1
Jakob Petelin
5.5.2
Jakob Regnart
5.6
Skladateské osobnosti české renesance
5.6.1
Jiří Rychnovský
5.6.2
Pavel Spongopeus Jistebnický
5.6.3
Ondřej Chrysoponus Jevíčský
5.6.4
Jan Trojan Turnovský
5.6.5
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (a na Pecce)
5.6.6
Jan Campanus Vodňanský
5.6.7
Jan SIXT z Lerchenfelsu

Úryvek

"REPERTOÁR DUCHOVNÍ HUDBY:
a/ další rozvoj utrakvistické duchovní písně
-české i latinské texty.
-jednohlas, nanejvýš prostý vícehlas.
-Českobratrská píseň z počátku též velmi prostá
Teprve později přijala vzdělanost za svůj atribut:
Bible Kralická, 1579-1594//poté ještě několikrát, naposled 1613.
b/ stále pokračuje pozoruhodná domácí tradice RORATE, adventní zpěvy pěstovaných u nás už od dob Karla IV.
c/ vícehlas: u nás uchován od konce 15. století v několika vrstvách:
1. vrstva archaická
- na úrovni ars antiqua a ars nova
– vícetextové moteto, kantilénová píseň na texty české i latinské.
2. vrstva moderní
-snaží se po skončení husitských válek „srovnat krok“ se světem
- utrakvismus se od katolicismu v mnohém lišil věroučně
- domácí provozovací možnosti byly omezené
- příliv nového repertoáru byl ztížený stálou politickou izolací českých zemí hlavně za Jiříka z Poděbrad. Za Jagellonců už více kontaktů.
Hlavní prameny českého vícehlasu (a vícehlasého repertoáru v českých zemích od konce 15. století jsou rukopisné zpěvníky literátských bratrstev: většinou krásně iluminované.
FRANUSŮV KANCIONÁL 1505
SPECIÁLNÍK původně datován až do poloviny 16. stol, dnes prokázáno, že jeho jádro
vzniklo v 80-90.letech 15. stol. Viz níže.
Graduál Martiny bakaláře z Vyskytné 1512
CHRUDIMSKÝ GRADUÁL 1530 atd.

ad FRANUSŮV KANCIONÁL (dnes spíše Franusův kodex)
vz. 1505:
-dal ho pořídit Jan Franus pro místní literátské bratrstvo (utrakvistické).
-Obsahuje převážně JEDNOHLAS,
-v menším počtu archaickou vrstvu vícehlasu

ad SPECIÁLNÍK: patřil ovšem literátskému bratrstvu na Novém Městě Pražském. Dnes je uložen v Hradci Králové
-tuzemský i importovaný repertoár vícehlasu z archaické i moderní vrstvy
-Zde poprvé i vícehlasá tvorba domácích autorů – někdy jen anonymních

Raná česká renesanční polyfonie z 15. století:
důležitý pramen – tzv. SPECIÁLNÍK
- velmi široká paleta druhů a žánrů i historických typů polyfonie pěstované v Čechách v 15. století.

A) starší vrstva archaického vícehlasu
-z dob ars antiqua a ars nova, kantilénové písně s jedním zpívaným hlasem a nástroji
Kantilénová píseň Salve Mater gratiae

B) vrstva přechodová,
-přechod k melodicky, harmonicky i rytmicky složitějšímu a modernějšímu vícehlasu
vánoční zpěv In natali Domini
.
C) Třetí vrstva repertoáru Speciálníku obsahuje již hudbu „na úrovni doby“,
- skladby ve stylu 1. generace (Dufayovské), 2. generace (Ockeghemovské), ba i 3.
generace (Josquinovské) nizozemské školy (včetně Angličanů)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13529
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse