Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dějiny literatury

Dějiny literatury

Kategorie: Literatura

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Karlova Filozofická fakulta, Praha 1

Charakteristika: Autor se v referátu snaží vysvětlit pojem dějiny literatury, který je jednou ze základních disciplín literární vědy. Věnuje se důležitosti poznatků dalších věd, popisuje, jak probíhá literární zkoumání. V další části se pak zabývá vývojem literární historie od antiky až po pozitivismus.

Obsah

1.
Úvod
2.
Východisko pro zkoumání literární historie
3.
Poznatky dalších věd
4.
Jak probíhá literární zkoumání
5.
Jak mohou být psány literární dějiny
6.
Historie „literární historie“
6.1
Antika
6.2
Osvícenství
7.
Pozitivismus v literatuře
7.1
Význam slova
7.2
Sociologická metoda
7.3
Biologická metoda

Úryvek

„Co je to vlastně „pozitivismus v literatuře“?
V latině slovo positivus znamená stanovený či daný. Slovník cizích slov udává pod pojmem pozitivismus filosofický směr, omezující poznání na popis, třídění faktů a jevů daných zkušeností.

A pozitivismus v literární vědě? Je to literárněvědné bádání, které vzniklo v polovině 19. století. Opírá se o východiska pozitivistické filozofie, zaměřené především k výzkumu objektů, dostupných empirickému a rozumovému poznání. Vyznačuje se kultem exaktních a přírodních věd, úsilím o aplikaci jejich metod na oblast vědy o literatuře. Klade důraz na poznání „pozitivních“ faktů a na jejich genetické objasnění, využívá metod matematických, sociologických, přírodních a experimentálních věd, přenáší teze a hypotézy biologie a fyzik na oblast literatury a linii historického bádání pojímá ve směru progresivismu a evolucionismu.

K nejvýznamnějším literárněvědným metodám konstituovaným ve druhé polovině 19. století, patří metoda sociologická. Tu reprezentuje vůdčí představitel francouzské pozitivistické literární vědy Hippolyte Taine. Usiloval uvést do vědy o literatuře přírodovědná hlediska, aplikovaná pozitivismem na celé sociální děni. Pozornost soustřeďoval k otázkám antropologické a sociologické povahy. Literární dílo pojímal jako společenský fakt, určený třemi základními příčinami:
1. rasou – vrozenou fyziologií a dědičnými sklony autora
2. prostředím – sociálním a přírodním
3. momentem – vlivem situace, v níž dílo vzniklo
Poznání literárního díla ztotožnil s objasněním těchto příčin. Směr genetického výzkumu pak opíral o domněnku, že sociologické zákony řídí literární dílo stejně jako jiná fakta společenského života. Tuto metodu Taine vyložil v úvodu k Dějinám literatury anglické (1864).

Jinou metodou je metoda biologická, představovaná Ferdinandem Brunetiérem. Aplikoval hlediska přírodních věd (zejména Darwinovu teorii vývoje druhů) na literaturu a literární vývoj. Pojímal literární dílo jako analogie živého organismu – jeho existenci, studované v typové podstatě druhové a žánrové, připisoval funkce životní, odpovídající v biologické oblasti procesu narození, rozvoje, vyvrcholení, úpadku a smrti (vznik druhů nebo žánrů, jeho rozvoj, vyvrcholení a rozklad. Toto vývojové (evoluční) hledisko uplatnil v dílech Vývoj druhů v literárních dějinách a Vývoj francouzské lyrické poezie v 19. století .
Dalšími metodami jsou např. metoda genealogická (zvaná též vlivologie) nebo geografická, která pojímá literární dílo jako specifický produkt určité země či zeměpisné oblasti.“

Poznámka

Práce byla napsána pro Univerzitu Karlovu v Praze, Filozofickou fakultu.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3635
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse