Referáty literatura

Název Goodness Staženo

Josef Václav Sládek a dětská poezie

Jedná se o referát, který popisuje tvorbu českého autora - Josefa Václava Sládka se zaměřením na jeho tvorbu pro děti.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Literatura

620x

Symbolismus v literatuře - výklad

Jedná se o vypracovaný text výkladu v hodině, který je zaměřený na symbolismus v literatuře. V práci jsou představeni hlavní zástupci ze světa i české... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

397x

Sluneční stát: Tommas Campanella - kritická esej

Jedná se o kritickou recenzi utopického spisu Sluneční stát od italského filosofa, teologa a astrologa Tommase Campanelly. Pozornost je nejdříve věnov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Literatura

282x

Poetismus a básnická tvorba Vítězslava Nezvala

Tato práce formou souvislého textu charakterizuje základní prvky poetismu a poté se věnuje jejich utváření a výskytu v rámci jednotlivých básnických s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Literatura

268x

Bibliografická rešerše zdrojů k osobě Egona Bondyho

Jedná se o krátký životopis básníka, filosofa, spisovatele, politického komentátora a jedné z vůdčích postav české podzemní kultury od padesátých let ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Literatura

219x

Bohumil Hrabal: Pábitelé

Práce nejprve poukazuje na nemožnost interpretovat Hrabalova díla bez spojitosti s jeho životem a ukazuje, jak se Hrabalova zkušenost promítla do jeho... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Literatura


187x

Rytířské romány

Seminární práce se věnuje charakteristice a popisu několika rytířských románů v období středověku, dále pak přesahu antického románu do středověkých Č... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Literatura

147x

Formalismus - Viktor Borisovič Šklovskij

Viktor Borisovič Šklovskij byl jedním z nejvýznamnějších představitelů ruského formalismu a zakladatelem petrohradského Sdružení pro studium básnickéh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Literatura

140x

Ostromirovo evangelium - rusky

Práce v krátkosti pojednává o Ostromirově evangeliu, staroruské písemné památce z let 1056 - 1057. Velice stručně tento rukopis charakterizuje a uvádí... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Literatura, Humanitní cizojazyčné práce

124x

Modlitby při kázání ve Spišské kapitule - slovensky

Tato práce pojednává o nejstarší psané slovenské památce. Odhaluje historický kontext celého spisu, i jeho povahu. Uvádí úryvky z literatury v dobovém... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Literatura, Humanitní cizojazyčné práce

116x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [12]