Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dějiny středověku

Dějiny středověku

Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá dějinami středověku. Věnuje se období od stěhování národů po Svatou říši římskou. Představuje tehdejší panovníky a popisuje významné události. Obsahuje také charakteristiku církve ve středověku, všímá si jejího postavení, úlohy a seznamuje s její hierarchií.

Obsah

1.
Stěhování národů
1.1.
Barbarské státy
1.2.
Hunové
1.3.
Attila
1.4.
Odoakerův stát
1.5.
Říše Ostrogótská
1.6.
Říše Vizigótská
1.7.
Vandalové
1.8.
Langobardi
1.9.
Burgundi
1.10.
Durynkové
1.11.
Alamani
1.12.
Kmeny na britských ostrovech
1.13.
Slované
2.
Francká říše
2.1.
Lenní systém
2.2.
Dagobert I.
2.3.
Pipin II. Herištálský
2.4.
Karel Martel
2.5.
Pipin III. Krátký
2.6.
Karel Veliký
2.7.
Kultura a vzdělání
2.8.
Ludvík Pobožný
3.
Byzantská říše
3.1.
Iustinianus
3.2.
Vnitřní politika
4.
Útoky na Byzanc a významní císařové
4.1.
Herakleios
4.2.
Leon III. Isaurijský
4.3.
Michal III.
4.4.
Jan I. Cimiskes
4.5.
Basileios II. Bulgarobijce
4.6.
Konstantin IX.
4.7.
Romanos IV. Diogenes
5.
Arabové
5.1.
Mohamed
5.2.
Abú Bakr
5.3.
Omar
5.4.
Osman
5.5.
Umajovci
5.6.
Abbasovci
5.7.
Kultura a učenci
6.
Polsko
6.1.
Měšek
6.2.
Boleslav Chrabrý
6.3.
Boleslav Křivoústý
7.
Uhersko
7.1.
Gejza
7.2.
Svatý Štěpán I.
7.3.
Koloman
8.
Kyjevská Rus
8.1.
Oleg
8.2.
Igor
8.3.
Svjatoslav
8.4.
Vladimír
8.5.
Jaroslav Moudrý
8.6.
Vladimír Monomach
9.
Tataři
10.
Anglie
10.1.
Edward III. Vyznavač
10.2.
Vilém I. Dobyvatel
11.
Francie
11.1.
Karel III. Prosťáček (Pitomý)
12.
Svatá říše římská
12.1.
Ludvík II. Němec
12.2.
Arnulf Korutanský
12.3.
Ludvík IV. Dítě
12.4.
Jindřich I. Ptáčník
12.5.
Ota I. Veliký
12.6.
Ota III.
12.7.
Konrád II.
12.8.
Jindřich III.
13.
Boje o investituru
13.1.
Jindřich IV.
14.
Církev ve středověku
14.1.
Církevní hierarchie
14.2.
Volba papeže
14.3.
Svatořečení (canonizatio)
14.4.
Boje o investituru
14.5.
Církevní schizmata
14.6.
Lyonská unie
14.7.
Florentská unie
14.8.
Velké schizma

Úryvek

"ŘÍŠE VIZIGÓTSKÁ 410 – 503 – 711
V letech 376 – 378 n. l. v podunajských provinciích povstali ze strachu před Huny Vizigóti a k nim se přidali otroci, vrazi, lupiči a podobná elita IV. cenové skupiny. Roku 378 n. l. s nimi Římané svedli bitvu u Hadrianopole. Vojsku zde velel naprosto neschopný císař Valens. Římané byli naprosto zmasakrováni a sám Valens byl zajat, stáhnut z kůže a zaživa upálen.
R. 382 n. l. byl uzavřen mír, ale jen nakrátko. Ke vzbouřencům se přidávali další barbaři a útočili znovu na západní římskou říši.
R. 402 byli vojevůdcem Stilichonem zastaveni v bitvě u Pollentie a následujícího roku 403 poraženi u Verony. Zajímavostí je, že Stilichon byl také barbar – Vandal. Vizigóti poté útočili opět na západořímskou říši a r. 410 n. l. pod vedením krále Alaricha vyplenili Řím a pak je císař Honorius musel usadit jako spojence v jižní Francii, kde si založili svůj stát.
R. 395 n. l. zemřel císař Theodosius I. a svou závětí rozdělil římskou říši na východořímskou a západořímskou říši. Východořímské říši vládl Theodosiův syn Arcadius, po něm jeho syn Theodosius II. a Zenon se sídlem v Constantinopoli; Západořímské říši vládl druhý Theodosiův syn Honorius se sídlem v Ravenně.
Vizigótský král Alarich dobyl r. 410 Řím a totálně jej vyplenil. V roce 412 byli Vizigóti usazeni císařem Honoriem jako římští spojenci v jižní Francii a založili si svůj stát s hlavním městem Tolosou. Po Alarichovi nastoupil na trůn král Theodorich I. (418 – 51).
R. 451 Římanům pomohli Vizigóti v čele s králem Thedorichem I. proti Hunům, Theodorech však byl při bitvě na rozkaz Aetia zabit římským vojákem, který použil luk, aby to vypadalo, že krále zabili Hunův. Vizigóti pak měli lepší motivaci k boji a Attila prohrál.
V poslední čtvrtině 5. století se Vizigóti stěhovali do jižní Galie, kvůli útokům Burgundů, kteří dříve sídlili v dnešním Švýcarsku kolem Ženevy. Vizigóti dobývali Hispanii a za krále Euricha se zde také usadili. Od r. 507 bylo hlavním městem říše Toledo. Říši zničili až v letech 711 - 718 Arabové. Jihofrancouzská část vizigótského státu byla dobyta r. 507 Franky.

VANDALOVÉ 439 - 534
Byl to nájezdnický národ a v 5. st. prošli celou Evropou a všude vraždili a plenili jako Hunové. R. 429 se pod vedením krále Geisericha, ve spojení s Alany, přeplavili do severní Afriky a dobyli tamější východořímskou provincii. Tam roku 439 vznikl jejich stát trvající v letech 429 – 534.
Odtud také pořádali „zájezdy“ do Evropy. R. 455 navštívili Řím, vyplenili ho a zlikvidovali všechny památky. Jejich návštěva je značně proslavila, protože ze jména jejich národa vniklo označení vandal.
R. 534 východořímský vojevůdce Belisarios, který se spolu s kolegou Narseem již vyznamenal doma roku 532 potlačením povstání Níká. Ten zaútočil z rozkazu císaře Iustiniána na vandalskou říši, pomstil Římany a zlikvidoval ji a její území připojil k východořímské říši.

LANGOBARDI 568 - 773
Sídlili v severní Itálii a bojovali s Byzancí o Ravenský exarchát. Ten se Langobardům nakonec podařilo opanovat pod vedením krále Aistulfa. Další boje vedli s Franky a to konkrétně s Pipinem III. Krátkým. Ten jako francký majordomus roku 751 svrhl posledního krále z Merovejské dynastie Childericha III., zavřel ho do kláštera, nechal ho ostříhat (délka vlasů byla u Franků odznakem důstojnosti) a prohlásil se králem. Jako nový král potřeboval dosáhnout uznání od francké šlechty, a tak roku 754 – 755 porazil Langobardy a jejich území, hlavně okolí Říma a Perugijské vévodství, daroval papeži Štěpánovi II., který jej potvrdil v jeho královské hodnosti. Pipin tak dosáhl všeobecného uznání od svých velmožů, protože nyní byl králem ex divina gratia (z Boží milosti)."

Poznámka

Práce obsahuje několik podobizen významných osobností, rozsah čistého textu je cca 31 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21812
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse