Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dějiny umění: Egypt a Mezopotámie - maturitní otázka 2/20

Dějiny umění: Egypt a Mezopotámie - maturitní otázka 2/20


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka se zaměřuje na umění v Egyptě a Mezopotámii. Nejprve se soustředí na Egypt, podává stručný přehled dynastií, všímá si jejich písma a zmiňuje se o nejznámějších památkách architektury, sochařství i malířství. Dále se krátce věnuje architektuře, sochařství, malířství i užitému umění v Mezopotámii. V závěrečné části pak informuje o umění mezopotámských kultur. Předchozí otázka se nachází zde Dějiny umění: Pravěk - maturitní otázka 1/20 a následující zde Dějiny umění: Řecká antická kultura a egejské kultury - maturitní otázka 3/20.

Obsah

1.
Egypt
1.1.
Napoleon Bonaparte
1.2.
Rosettská deska
1.3.
Mumifikace
1.4.
Historie
1.5.
Umění
1.5.1.
Písmo
1.6.
Architektura
1.6.1.
Sloupy
1.6.2.
Kolos
1.6.3.
Obelisk
1.6.4.
Pylon
1.6.5.
Hrobky
1.6.5.1.
Mastaba
1.6.5.2.
Pyramida
1.6.6.
Skalní hroby
1.6.7.
Zádušní chrámy
1.6.8.
Skalní chrámy
1.6.9.
Města
1.7.
Sochařství
1.7.1.
Kánony
1.7.2.
Sfinga
1.7.3.
Oficiální sochy
1.7.4.
Neoficiální sochy
1.7.5.
Reliéfy
1.8.
Malířství
1.8.1.
Nástěnná malba
1.8.2.
Malba na svitcích
1.8.3.
Malba na dřevě
1.9.
Umělecké řemeslo
1.9.1.
Nábytek
1.9.2.
Sklo
1.9.3.
Keramika
1.9.4.
Kovy
1.10.
Božstvo
2.
Mezopotámie
2.1.
Písmo
2.2.
Architektura
2.3.
Sochařství
2.4.
Malířství
2.5.
Užité umění
3.
Mezopotámské kultury
3.1.
Obeidská kultura
3.2.
Urucká kultura
3.3.
Starosumerské období
3.4.
Akkadská říše
3.5.
Asýrie – Novoasyrská říše
3.5.1.
Architektura
3.5.2.
Sochařství
3.5.3.
Umělecké řemeslo
3.6.
Babylonie – Starobabylonská říše
3.7.
Sumerská renesance
3.8.
Novobabylonská říše
3.8.1.
architektura
3.9.
Perská říše
3.10.
Chetité
3.11.
Frygové a Lydové
3.12.
Féničané
3.13.
Izraelité
3.13.1.
Jeruzalém

Úryvek

" EGYPT, MEZOPOTÁMIE
EGYPT
-          pro Evropu objevil Napoleon Bonaparte roku 1790, vzal do Egypta historiky, architekty, archeology,…
-          druh vlády: starověká despocie = v čele státu jeden vládce – faraon
-          rozdělen Nilem na Horní Egypt a Dolní Egypt
-          věřili, že se člověk po smrti za určitých podmínek může znovu narodit → mumifikace
-          Rosettská deska: nalezena francouzským vojákem 2.8.1799, rozluštil francouz Jean Francois Champollion 23.9.1822, tento den se považuje za den zrození egyptologie
-          velmi vzdělaní: astronomie, geometrie, matematika → výpočty pozemků, záplav,…, vynikající lékaři, uměli i operovat
• mumifikace: zachovat tělo i podobu, vnitřnosti (střeva, játra, plíce, žaludek) uloženy do 4 kanop (srdce se vracelo zpátky do těla), vysoušení těla, napouštění těla pryskyřicí,
olejování, obvazování + přidávání amuletů: oko anch, kříž vadž, skarab, sup, kobra, faraon důtky a žezlo
mumifikovali i zvířata: kočky, sokoly, krokodýly, býky, …
Historie Ø  Předdynastická doba: cca 3100 přnl
Ø  Archaická doba: faraon Meni sjednotil Dolní a Horní Egypt a založil město Memfis = město faraonů, nejstarší hlavní město na světě
Ø  Stará říše: vláda III. a IV. dynastie = stavitelé pyramid, faraon Džoser si nechal postavit první pyramidu
Ø  Střední říše: kmen Hyksósů přinesl do Egypta vůz a ochočeného koně
Ø  Nová doba: skalní hroby, královna Hatšepsovet, faraon Tutanchamon
Ø  Pozdní doba: Řekové se učí od Egypťanů, Egypt poražen perskou říší a 200 let provincií
Ø  Doba Helénistická = Řecko-římská: dynastie makedonská (Alexandr Veliký) a dynastie ptolemaiovská (Kleopatra)
Umění -          Písmo: hieroglyfy – vznešené písmo, v pyramidách
hieratické – nápisy
démotické – běžné úřední písmo
-          Slouží hlavně ke kultu mrtvých a k oslavování bohů
Architektura Ø  Sloupy: patka→dřík→hlavice
Lotosový, papyrusový, palmetový, protodórský-nemá patku!
Ø  Kolos: obří socha faraona
Ø  Obelisk: symbol slunce, vysoký hubený hranol zakončený jehlanem ze zlata připomínajícím pyramidu
Ø  Pylon: monumentální vstup do chrámu lemující bránu
Ø  Hrobky: vybavení hrobek – předměty denní potřeby, nábytek, makety lodí, semena, …
Mastaba – nejstarší typ hrobky, jehlan s useklou špičkou, komora nad zemí (podobizny zemřelého), sarkofág hluboko pod zemí
Pyramida – od IV. dynastie, jehlan se zlatou špičkou, uvnitř „bludiště“ cest, aby se nikdo nedostal do sarkofágu a k pokladu, stěny cest a sarkofágu
    pokryty malbami a nápisy (hieroglyfy)
Džosérova u Sakkáry - první p. stupňovitá Snofrevova p. u Medúm zalomená Snofrevova p. u Dáhšúru
Pyramidy v Gíze: Chufuova (o 100 let mladší než Džosérova), p. Chafré a p. Menkovré

Ø  Skalní hroby: od nové říše, největší nalezený komplex skalních hrobů v Údolí králů a Údolí královen
Tutanchamonova hrobka – Údolí králů, objevena 1922 Carterem Howardem"

Poznámka

Práce je ve formátu MS Excel (*.xls).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4de65b1d5dfad.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Umeni_Egypt_Mezopotamie_MO.xls (53 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse