Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dějiny umění: Generace Národního divadla - maturitní otázka 14/20

Dějiny umění: Generace Národního divadla - maturitní otázka 14/20


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem maturitní otázky je Národní divadlo. Obsahuje bodové informace o jeho vývoji od prvotní myšlenky až po zprovoznění. Stručně popisuje výzdobu divadla a představuje osobnosti, které na ni pracovali. Seznamuje také s tvorbou umělců, kteří působili ve stejném období, avšak na Národním divadle se nepodíleli. Předchozí otázka se nachází zde Dějiny umění: Romantismus a realismus - maturitní otázka 13/20 a následující zde Dějiny umění: Impresionismus, postimpresionismus, symbolismus - maturitní otázka 15/20.

Obsah

1.
Historie
2.
Josef Zítek
3.
Josef Schulz
4.
Sochařství
4.1.
Bohuslav Schnirch
4.2.
Josef Václav Myslbek
5.
Malířství
5.1.
Josef Tulka
5.2.
Mikoláš Aleš
5.3.
František Ženíšek
5.4.
Václav Brožík
5.5.
Vojtěch Hynais
5.6.
Julius Mařák
5.7.
Jakub Schikaneder
5.8.
Hanuš Schwaiger

Úryvek

" GENERACE NÁRODNÍHO DIVADLA
požadavky: vlastní budova ND
1852 - zakoupen pomezek pro ND, podřadný pozemek na břehu Vltavy, hrozily záplavy, nezpevněné naplaveniny → postaveno Prozatimní divadlo
1868 - položen základní kámen ND - 9 kamenů z nejvýznamnějších českých hor, dnes i s věnováním zabudovány v základech divadla
1881 - dostaveno divadlo a slavnostně otevřeno i když nebylo zcela doděláno - pouze 12 představení a vyhořelo - zahájena sbírka na nové divadlo, velkou částkou dal císař Franz Josef
1883 - znovu otevřeno (k této události složil Bedřich Smetana Libuši)
1887 - celková rekonstrukce a otevřeno až 1983
celé divadlo vyzdobeno v duchu Josefa Mánesa a národních pověstí
Josef Zítek velmi nadaný, z chudé rodiny, při architektování ND inspirován letohrádkem královny Anny, musel dodržet hloupé požadavky komise = kombinace demok. a šlechtic.
divadla + královské lože + galerie (stání pro chudé), donucen Nezabudovat železnou protipožární oponu, z Prozatimního div. udělal šatnu, po vyhoření všechno
hodili na něj - psychicky se zhroutil, odešel do Vídně a už se nikdy do Čech nevrátil arch. Prozatimního d. rozestavěl Technické muzeum
Josef Schulz spolupracovník Zítka, projektoval některé části ND, plno věcí rozprojektováno se Zítkem, přepracoval plány ND a vyprojektoval tak, aby odpovídalo bezpečnostním
podmínkám, 1883 znovu otevřeno (k této události složil Bedřich Smetana Libuši)
Sochařství Josef Václav Myslbek - prohrál soutěž o výzdobu ND - vyhrál Bohuslav Schnirch
Bohuslav Schnirch sochy na balustrádách Trigy s bohyní vítězství (Niké) - dosazeno až 1911, podle modelu zhotovil jeho žák Ladislav Šaloun ; Jezdecký pomník Jiřího z Poděbrad
Josef Václav Myslbek pro ND pouze sochy Hudba Činohra a Zpěvohra - u bočního vstupu od nábřeží
prohrál další soutěž o jezdeckou sochu Jiřího z Poděbrad ; Pomník sv. Václava
směry ve kterých tvoří, podle účelu sochy: klasicismus, romantismus, realismus a syntéza všech těchto třech směrů
klasicismus - raná fáze: alegorické sochy na objednávku do Vídně, sochy Oddanost a Stálost pro Parlament ve Vídni
romantismus - česká historie, Záboj a Slavoj Lumír a píseň Libuše a Přemysl
realismus - portréty, František Palacký - podstavec ze svázaných knih Bedřich Smetana
vrchol jeho tvorby: Hudba pro ND, Portrét knížete Schwarzenberka, Svatováclavský pomník na Václaváku - kolem 4 svědci: Ludmila, Vojtěch, Anežka, Prokop
Malířství v duchu ND, Josefa Mánesa, Národních pověstí, rukopisů, historie
anonymní soutěž na výzdobu ND - vyhrál Ženíšek a Aleš = Okřídlená paleta x ND vymaloval pouze Ženíšek - vyhovoval více stylem = hladký, srozumitelný, akademický"

Poznámka

Práce je ve formátu MS Excel (*.xls).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4de65cd9f17a2.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Dejiny_Generace_Narodniho_div_MO.xls (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse