Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dějiny umění: Gotický sloh v Českých zemích - maturitní otázka 8/20

Dějiny umění: Gotický sloh v Českých zemích - maturitní otázka 8/20


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně zobrazuje vývoj, rysy a významná díla gotické architektury, sochařství a malířství na území Českých zemí. Gotická architektura je pojednána v historických souvislostech změn panovnických dynastií, oddíly určené sochařství a malířství jsou pak členěny na základě historických etap, ale také výrazového zaměření a technik. V závěru nechybí výklad některých užitých termínů. Předchozí otázka se nachází zde Dějiny umění: Gotický sloh v Evropě - maturitní otázka 7/20 a následující zde Dějiny umění: Renesance - maturitní otázka 9/20.

Obsah

1.
Periodizace
2.
Architektura
2.1.
Přemyslovská
2.2.
Lucemburská
2.3.
Jagellonská
3.
Sochařství
3.1.
Vázané na architekturu
3.2.
Volné
3.3.
Jagellonské sochařství
4.
Malířství
4.1.
Deskové
4.2.
Krásný sloh
4.3.
Nástěnné
5.
Umělecké řemeslo
6.
Termíny

Úryvek

"Čechy Periodizace: Architektura přechodný styl: • kostel sv. Prokopa v Třebíči
raná = přemyslovská, 13. stol. Přemyslovská "zgotizování" naší země
vrcholná = lucemburská, 14. stol. 1230 - 1330 založení prvního českého františkánského kláštera, sv. Anežka, sestra Václava I.
pozdní = jagellonská, 15. stol. stavební činnost cisterciáků: • Předklášteří u Tišnova, první projev gotiky
• Osek u Teplic - kapitulní síň • Vyšší Brod • Zlatá Koruna
královské hrady: • Zvíkov • Bezděz
A. za Václava II. • Sedlec u Kutné Hory - Kostel Panny Marie nanebevzetí
• mincovna Vlašský dvůr, Kutná Hora
• kostel sv. Bartoloměje v Kolíně • Staronová synagoga v Praze • Frýdlant
zakládání měst nejvýznamnější počin rané gotiky
•Litoměřice, 1219 •Hradec Králové •Praha, až 1230 •Jihlava, Olomouc, Stříbro
Lucemburská 1310 nástup Lucemburků - Jan Lucemburský
před Karlem IV. • Chrám sv. Ducha, HK • Dům u kamenného zvonu, Pha, staromák
za vlády Karla IV. •Staroměstská radnice, Orloj •Týnský chrám, staví P. Parléř •Betlémská kaple
•Karlův most, ze Starého města na Malou stranu
Staré m. - Staroměstská mostecká věž; Malá s. - dvě Malostranské mostec. věže
hranice Starého města: Revoluční-Na Příkopě-Můstek-28. října-Národní
• Chrám sv. Víta - 1344 zákl. kámen, stavitelé: Matyáš z Arrasu a P. Parléř
ikonografický program: přízemí - Přemyslovci, patro - Lucemburkové
Svatováclavská kaple - ostatky sv. Václava a korunovační klenoty
Sraré Město p. - vzniklé; Nové Město p. - založené, Václavák-Koňský trh
A. mimo Prahu • Karlštejn, P. Parléř, 1. hrad v Čechách, přestavba na přelomu 19. a 20. stol.
kaple sv. Kříže - deskové malby mistra Theodorika
• hrad Kost
Jagellonská klenební žebra nejsou nosná ale dekorativní, různé druhy kleneb (sklípková, hvězdicová)
do 1. pol. 16. st. stejnolodí, halové kostely, barevnost
•hrad Pernštejn • Kamenný dům, Kutná Hora •Kašna, Kutná Hora, Matěj Rejsek
•Chrám sv. Barbory, nedostaven do původní podoby-měl být větší a delší
Matěj Rejsek - od presbiteria jako bazilikální=halový kostel
Benedikt Ried - pokračoval síňovým trojlodím
Benedikt Ried královský architekt V. Jagellonského; zrenovoval Prežský hrad; kostel sv. Mikuláše
•Vladislavský sál na P.h., architrávový systém→okna=první projev renesance"

Poznámka

Práce je ve formátu MS Excel (*.xls).
Práce je vhodná jako studijní materiál k maturitní zkoušce z dějin umění nebo jako příprava k přijímacímu řízení na vysoké umělecké školy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f23ec3d0db07.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Dejiny_umeni_gotika_Cechy_MO.xls (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse