Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dějiny umění: Gotický sloh v Evropě - maturitní otázka 7/20

Dějiny umění: Gotický sloh v Evropě - maturitní otázka 7/20


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce podává heslovitý přehled projevů gotiky v evropských zemích spolu s výčtem významných památek daného období. Nejprve uvádí obecné znaky slohu, charakterizuje prvky a techniky jeho architektury, sochařství a malířství a přesunuje se ke specifikaci podob gotiky ve vybraných evropských zemích od Francie po Itálii. Předchozí otázka se nachází zde Dějiny umění: Románský sloh - maturitní otázka 6/20 a následující zde Dějiny umění: Gotický sloh v Českých zemích - maturitní otázka 8/20.

Obsah

1.
Obecné znaky gotiky
2.
Gotické umění
2.1.
Architektura
2.2.
Sochařství
2.3.
Malířství
3.
Francie
3.1.
Periodizace
3.2.
Architektura
3.3.
Sochařství
3.4.
Malířství
4.
Velká Británie
4.1.
Znaky
4.2.
Architektura
5.
Nizozemí a Belgie
6.
Německy mluvící země
6.1.
Architektura
6.2.
Sochařství
7.
Itálie
7.1.
Architektura
7.2.
Sochařství
7.3.
Malířství

Úryvek

"vznik ve Francii, opat "Sižír" dal zbourat presbiterium románského kostela Saint Denis a přestavil ho na gotický, 1122 - 1144
Obecné znaky > církevní podstata, světské náměty, citovost ve všech oblastech umění, tajuplnost, mystičnost, každý prvek má svůj symbol
> laicizace = netvoří mniši, ale prostí řemeslníci - městské hutě
> dynamismus - zdánlivý pohyb, napětí, střídání prvků, tryskání linií
> vertikalita - vše směřuje vzhůru do nebe, úmyslné prodlužování
> odhmotnění - tenké zdi, velká okna
> sjednocení prostoru - jednolodní kostely, baziliky, halové kostely
> snaha o vytvoření imaginárního neskutečného prostoru
Architektura kontrukční systém skeletový, lomený oblouk, opěrný systém, žebrová a křížová klenba - součást vnitřního opěrného systému, zdi nejsou nosné
lančetová okna (dlouhá, úzká), fiály, krabi, lilie, chrliče (podoba zla), baldachýn, vimperk,
Stavby > církevní: jednolodní kostely, baziliky, kláštery, chrámy, katedrály, vysoký chór, věnec kaplí, vysoký transept
> světské: hrady - výšinné a blatné, pouze na povbolení krále, musela být voda!, nejvyšší funkce = královský opevňovač, tvrze - dřevěné,
města - založená a vzniklá, domy, mas haus = dům s dílnou kde žije rodina i se zvířaty
Sochařství > materiál: kámen - opuka, mramor, pískovec, dřevo - velký rozvoj řezbářství
> náboženská podstata: Madonna, Panny (světice), Krásný Bůh (žehnající Kristus), Pieta, světci
> světská podstata: pouze vyjímečně, zpočátku jenom náhrobky králů, později podoby obyč lidí - např. donátorů na kostelech
Malířství > techniky: tempera (nejtypičtější) - vaječná, kaseinová, olejová (podle pojiva)
nástěnné, knižní, deskové, vitráže, gobelíny
Francie 12. stol. - Raná gotika Raná gotika Katedrála Notre Dame - průčelí je ještě členěno horizontálně
13. stol. - Vrcholná gotika Architektura Saint Denis - poprvé použita gotika na presbiteriu
14. stol. - Poklasická gotika Klasická gotika technika grisaile = malba na sklo v šedých a černých tónech
15. stol. - Pozdní gotika Architektura Katedrála v Remeši - korunovace fr. Králů, portál - Navštívení a Zvěstování (více gotické)
Katedrála v Amiens - zde sochy Kránsý Bůh a Krásné Panny Amianské
katedrála v Chartres - původně románská ale vyhořela - přestavba na gotickou, tzv. škola
vývoje soch. a mal., 146 vitráží - nejstarší vitráže, některé ještě románské
Saint Chapelle - vznikla pro uchování trnové koruny J.K.
klášter Mont Saint Michele - při odlivu poloostrov, při přílivu ostrov
světské stavby Papežský palác v Avignonu Hrad v Pierrefonds
Sochařství Panna Marie s děťáktem - 1 z Krásných pannen Orleánských
Mojžíšova studna v Dijon - přelom gotiky a renesance
Malířství Avignonská pieta
malíři vystupují z anonymity: bratři z Limburka - přebohaté hodinky vévody z Berry
Velká Británie gotika trvá dlouho - nepřijali renesanci, převzali ranou gotiku - horizontální i ve vrcholné g. staví horizontálně
Znaky horizontalita, není vnější opěrný systém, okna mají tzv. tudorský oblouk, vějířová klenba - komplikované ale nejkrásnější z gotiky
Architektura 1) Early english 12. - 13. stol.: Katedrála v Lincolnbu Wells - v hl. lodi dva oblouky proti sobě
2) Decorated style 13. - 14. stol.: Westminsterské opactví - uvnitř kaple Jindřicha VII.
3) Perpenticular style 15. - 16. stol.: kružba v oknech, Oxford
světské stavby Westminster hall Londýnský parlament - dnes přestaven po požáru v neogotice
až do 18. stol. nevzniká v Anglii sochařská ani malířská škola, jediná mal. památka: Wiltonský diptych"

Poznámka

Práce je ve formátu MS Excel (*.xls).
Vhodné jako učební materiál k maturitní zkoušce nebo jako příprava k přijímacímu řízení na vysoké umělecké školy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f23eb9982367.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Dejiny_umeni_gotika_v_Evrope.xls (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse