Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dějiny umění: Impresionismus, postimpresionismus, symbolismus - maturitní otázka 15/20

Dějiny umění: Impresionismus, postimpresionismus, symbolismus - maturitní otázka 15/20


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s projevy impresionismu, postimpresionismu a symbolismu ve výtvarném umění a jmenuje jejich významné představitele a díla. Krátce charakterizuje techniky a cíle impresionismu v malířství a přibližuje tvorbu jeho zástupců. Následuje přehled odvětví postimpresionismu od pointilismu po syntetismus a závěrečná pasáž patří autorům, dílům a rysům symbolismu. Předchozí otázka se nachází zde Dějiny umění: Generace Národního divadla - maturitní otázka 14/20 a následující zde Dějiny umění: Secese a moderna - maturitní otázka 16/20.

Obsah

1.
Impresionismus
1.1.
Obecné znaky
1.2.
Významní tvůrci
2.
Postimpresionismus
2.1.
Pointilismus
2.2.
Expresionistické tendence
2.3.
Symbolistické tendence
2.4.
Syntetismus
2.5.
Předznamenání secese
3.
Symbolismus
3.1.
Autoři
3.2.
Naivní umění
3.3.
Nabisté

Úryvek

"IMPRESIONISMUS dojem!, nanášení čistých barev přímo na plátno ve vysokých vrstvách a velkých skvrnách - musíme odstoupit aby se čisté skvrny slily do odstínu, nepoužívají černou,
bílou a šedou, zachytit okamžik, náladu, dojem, atmosféru, krajiny v různých obdobích, znovu objevili kvalitu dřevorytu a dřevořezu
1. obraz: Imprese - východ slunce, Claude Monet, 1872 ; 1. výstava: tzv. výstava odmítnutých, 1874
Eduard Manet starší než impresionisti, zříká se impres., nechce být s nimi spojován, obrazem Claude Monet ve svém plovoucím ateliéru předznamenává impres.
za obraz Balkón byl odsouzen že neumí malovat protože PRÝ rozdělil obraz balkónovými mřížemi, Nádraží Saint Lazare - skandál!, mříže a děvče k divákovi zády
Claude Monet hlavní předtavitel, inspirace W. Turnerem, přes impres. došel k abstrakci, Imprese - východ slunce , Kupky sena , Lekníny
Auguste Renoir nevzdal se čarné barvy, typické: výjevy z tančírny , Houpačka , Deštníky
August Rodin sochař, zakl. moderního sochařství, zbavil ho hladkého stylu, generačně přiřazován k impres. ale dnes spíše sochařská moderna, jeho díla předzn. secesi
kniha o jeho životě: Nahý jsem přišel na svět , Kovový věk - skandál, odlil postavu nahého muže , Jan Křtitel - skandál, akt , Brána pekel
Občané z Calais - vrchol, mistrovské dílo, 6 občanů kteří se dobrovolně rozhodli zemřít aby zachránili zničení města Calais
POSTIMPRESIONISMUS umění po impresionismu, 5 různých tendencí které předznamenávají moderní umění
> POINTILISMUS z fr. point = tečka, bod, kladení tisíce teček čistých barev vedle sebe, nesmí se slít, předznamenává fauvismus
Georges Seurat Modelka , Nedělní odpoledna na ostrově Grande Jate
> tendence EXPRESIONISTICKÉ = zprostředkování umělcovy duše
Vincent van Gogh z Holandska, náhradník za mrtvého bratra, bratr Theo - spřízněná duše, živil ho, Gogh neměl stálé zaměstnání, 2 fáze tvorby
1. tzv Holandská tmavé zemité barvy, okrová, černá, depresivní náměty, Jedlíci brambor , Kuřák
2. fáze odchází do Paříže za impresionisty ale odmítnut, krásné barevné obrazy, nikdo jeho obrazy nechce, přijíždí na pomoc přítel Gauguin - malují spolu - hádka - psychycký
blok - útěk dom - uřízne si v záchvatu ucho, duševně chorý, při malování se dostává do extáze, čím víc maluje, tím větší psych. problémy, v dílech náznak symbolismu
Cesta s cypřišem a hvězdou , Slunečnice , Rozsévač - symbol života , Obilné pole s havrany - nad tímto dílem se zastřelil , spekulace-jeho díla někoho jiného?
> tendence SYMBOLISTICKÉ
Paul Gauguin z Holandska, opustil rodinu aby se stal malířem, dvě fáze tvorby
1. Holandská cloisonismus = obtahování, každý předmět ovtažen barvou, převzali nabisté, Zjevení po kázání aneb zápas Jakuba s andělem , Bonjour mistr Gauguin , Žlutý Kristuts
2. Tahity odjel na Tahity a oženil se tam, Dvě tahiťanky
> SYNTETISMUS předznamenává kubismus, výmysl Cezanna"

Poznámka

Práce je ve formátu MS Excel (*.xls).
Vhodné jako učební materiál k maturitní zkoušce nebo jako příprava k přijímacímu řízení na vysoké umělecké školy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f28f5342e97e.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Dejiny_umeni_Impres_postimpres_symbol_MO.xls (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse