Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dějiny umění: Klasicismus a empír - maturitní otázka 12/20

Dějiny umění: Klasicismus a empír - maturitní otázka 12/20


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka je zaměřena na klasicistní umění a empír v Evropě. Nejprve se soustředí na základní znaky a podává stručný přehled o památkách architektury, sochařství i malířství hlavních evropských zemí i českých zemí. Nechybí ani příklady umělců z tohoto období i jejich konkrétní díla. Předchozí otázka se nachází zde Dějiny umění: Evropské umění 18. století - maturitní otázka 11/20 a následující zde Dějiny umění: Romantismus a realismus - maturitní otázka 13/20.

Obsah

1.
Znaky klasicismu
2.
Architektura
3.
Empír
4.
Čechy
5.
Sochařství
6.
Malířství
7.
Čechy - sochařství a malířství
8.
Španělské malířství
9.
Anglická malířská škola

Úryvek

"znaky rozum!, inspirace římnskou antikou, jasný jednoduchý a pevně ohraničený tvar, spojeno s encyklopedisty, objev Pompejí - velký zájem o římskou antiku hl. dórský řád,
zájem o archeologii, zájem o cestování - vznik suvenýrů, vycházkových holí, vvznik prvních katalogů
Johann Joachim Winckelmann - německý vědec a teoretik klasicismu, stanovil zásady archeologického výzkumu
Architektura Paříž - Saint Madeleine Pantheon USA - Kapitol va Washingtonu Německo - Glyptotéka v Mnichově
Londýn - Britské muzeum Národní galerie Tate Galerie - moderní umění
Empír posledná fáze klasicismu, empire = císařství, Napoleonovo císařství, vavřínové věnce, palmové ratolesti, oslavné stavby - vítězné oblouky, sloupy, brány
Napoleon objevil Egypt pro umění - velká inspirace, sfyngy, vše co Egypt připomíná
Vítězný oblouk v Paříži - Napoleonův, zde reliéf Odchod dobrovolníků od Francoa Ruda Brandenburská brána v Berlíně
Čechy - Praha Celnice u Hybernů - nyní divadlo Stavovské divadlo - paladianismus, korintský sloup, dříve Nosticovo → Tylovo → Stavovské
Dům Platýz Kinských letohrádek a zahrada - nyní národopisné muzeum, kroje, lidové nástroje zahrady: Cibulka, Kanálka, Chotkovy sady
mimo Prahu Zámek Dačice Zámek Kačina lázně: Karlovy Vary, Mariánské, Františkovy, Piešťany - Slovensko
Lednicko - Valtický areál - Apollonův chrám, Kolonáda na Rajstně, Vítězný oblouk, Minaret, Janův hrad, Oranžérie Lednického zámku, Minaret, Tři grácie
Sochařství Bertel Thorvaldsen - Dánsko, hrobka Pia VII. v Římě v bazilice sv. Petra
Antonio Canova - v Napoleonových službách, Paolina Borghese jako Venuše Vítězná - sestra Napoleona, Náhrobek Marie Kristýny
Malířství Jacques Louis David - Fr., ve službách Napoleona, Únos Sabinek, Přísaha Horáciů, základy akademismu, vytvořil kult Napoleona, Napoleon při přechodu přes Alpy
Jean Auguste Dominique Ingres - Fr.,Pramen, Apoteóza Homéra (apoteóza = věčná sláva)
Čechy - Sochařství nemá velký význam, průměrní sochaři, produkce klesla na hřbitovní plastiku
Václav Prachner - Alegorie Vltavy = Terezka Josef Malínksý - Podomek
Malířství Antonín Machek - Josef Malínský, Rodinný portrét vynálezce Josefa Božka František Tkadlík - Enýo na Volze, Sv. Ludmila a sv. Václav při mši"

Poznámka

Práce je ve formátu MS Excel (*.xls). Vhodné jako učební materiál k maturitní zkoušce nebo jako příprava k přijímacímu řízení na vysoké umělecké školy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f23ee30ec342.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Klasicismus_empir_MO.xls (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse