Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dějiny umění: Pravěk - maturitní otázka 1/20

Dějiny umění: Pravěk - maturitní otázka 1/20


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce heslovitě informuje o klíčových momentech dějin umění v období pravěku. Přehledným způsobem seznamuje s výkony na poli sochařství, malířství, architektury i užitého umění v jednotlivých etapách pravěku a dává jim historické souvislosti. Následující otázka se nachází zde Dějiny umění: Egypt a Mezopotámie - maturitní otázka 2/20.

Obsah

1.
Periodizace
2.
Doba kamenná
2.1.
Paleolit
2.2.
Mezolit
2.3.
Neolit
3.
Doba kovů
3.1.
Doba měděná
3.2.
Doba bronzová
3.3.
Doba železná

Úryvek

" PRAVĚK
Doba A + S + M Oblast Umění
Rozdělení: Doba kamenná Paleolit (nejstarší, starý, střední, mladší)
Mezolit
Neolit
Doba kovů Doba měděná = chalkolit
Doba bronzová (starší, střední, mladší)
Doba železná (starší = halštatská, mladší = laténská)
Doba kamenná
> Paleolit - z řec. palaios = starý, lithos = kámen; hlavní materiál k výrobě nástrojů je kámen
Nejstarší paleolit: homo habilis = čl. zručný, chození po dvou, první nástroje, počátky lidské kultury, Afrika
Starý paleolit: homo erectus = čl. vzpřímený, pěstní klín, kolektivní lov, život v tlupách, dorozumívání → počátky artikulace, používá oheň, Středomoří, sever Afriky,
u nás nálezy v jeskyních Moravského krasu
Střední paleolit: homo sapiens = čl. rozumný, oštěp, schopnost rozdělat oheň, primitivní chatrče, Evropa
Mladší paleolit: homo sapiens sapiens = čl. současný, doba ledová, tvoření zásob – suší, udí, domestikace zvířat, strategie lovu, nástroje i z kostí a paroží – luk a šípy
s kamennými hroty; chaty z větví, převisy, sdružování na jednom místě → u řek, úrodné oblasti, kde táhnou stáda, vznik rodů a kultů – matriarchát = kult ženy, matky,
vedoucí postavení ženy, počátky náboženství, vznik umění!, Předmostí u přerova
Sochařství
Skulptura = odebírání materiálu • Medvídek z Dolních Věstonic • Hlava ženy z Dolních Věstonic
Plastika = odebírání i přidávání materiálu • Bizon, vyřezaný ze sobího parohu
• Souboj tří bizonů – rytina na kosti, jeskyně Pekárna, objevil Karel Absolon, světová památka
Venuše: kult matky, ženy, vyskytovali se skoro všude, zvýrazněné mateřské znaky, nikdy nemají obličej
Willendorfská venuše z Vídně, z vápence
Venuše z Lespugue z Francie, z mamutího klu
Venuše s rohem, reliéf,
Věstonická venuše z Dolních Věstonic, z keramiky
Malířství
Zvěrný realismus = zobrazování dle skutečnosti 3 vývojové 1) strach z prázdnoty a holých zdí, otiskování prstů a rukou, na konci makaronské kresby
Západ – zvěrný realismus fáze: 2) obrysy zvířat – kresby i rytiny
Východ = abstrakce 3) období Magdalenian - plastická modelace, znalost anatomie, kompoziční záměr
Francie Jeskyně Lascaux, všechny druhy zvířat, poprvé zobrazený člověk s ptačí maskou, možná šaman?
Jeskyně Tří bratří, tančící kouzelník a makaronské kresby
Jeskyně Pech-merle, grošovaný kůň a nad ním „spray“ ruka
Jeskyně Rouffignac, spacializovaná na mamuty
Španělsko Jeskyně Altamira – specializovaná na bizony
Jeskyně Pindal, bizon s přesně anatomicky nakresleným srdcem
> Mezolit: přechodné období, změna klimatu – konec doby ledové, vymírají velká zvířata, domestikace zvířat, zemědělství, počátky řemesel
> Neolit: = nový/mladý kámen, začátek doby bronzové
Nejstarší město na světě – Jericho, staví se vesnice, osady, přechod z matriarchátu na patriarchát (=vláda mužů), dělí se společnost na mocnější a chudší
Architektura
Megalitické stavby = stavba obrovských kamenů
1) Menhiry = položený/vztyčený kámen na volném Největší menhir: Bretaň Francie 24 m, nyní na 4 kusy
prostranství, 1. kamenné oltáře Největší stojící menhir: Kamenný muž, Klobuky u Slaného
Carnac: alej menhirů v délce až 1 km
2) Dolmeny = postavené kameny překryté dalším kamenem Malta: velké naleziště dolmenů
a zasypané hlínou, možná hrobka? Jeskyně Menga Španělsko: jeskyně z několika dolmenů velkých rozměrů
3) Kromlech = svatyně, dolmeny a menhiry uspořádané Stonehenge Anglie
určitým způsobem, např. do kruhu
Sochařství
Sošky žen – idoly, keramické, malované, štíhlé, Venuše z Hlubokých Mašůvek
adorující ruce, obličej tabu
Sošky zvířat – hračky pro děti, zoomorfní nádoby (=zvířecí)
Malířství
Stylizovaný člověk v pohybu, většinou při lovu; Afrika, Španělsko; Keramika - volutová, vypichovaná, moravská malovaná
Doba kovů
> Doba měděná = chalkolit: měď je dostupná a kujná za studena, 1. platidlo = měděné plíšky, nová řemesla: zemědělec, obchodník, řemeslník
přechod mezi dobou kamennou a bronzovou"

Poznámka

Práce je ve formátu MS Excel (*.xls).
Vhodné jako učební materiál k maturitní zkoušce nebo jako příprava k přijímacímu řízení na vysoké umělecké školy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f22859e30366.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Dejiny_umeni_pravek_MO.xls (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse