Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dějiny umění: Římská antická kultura a Etruskové - maturitní otázka 4/20

Dějiny umění: Římská antická kultura a Etruskové - maturitní otázka 4/20


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v heslech charakterizuje umění v době Etrusků a starověkého Říma. Podává základní informace o Etruscích a jejich umění a po krátkém přiblížení kultury Říma informuje o jeho architektuře a sochařství. Všímá si zde různých typů staveb, malířských technik a materiálů. Předchozí otázka se nachází zde Dějiny umění: Řecká antická kultura a egejské kultury - maturitní otázka 3/20 a následující zde Dějiny umění: Rané křesťanství, Byzanc, islám - maturitní otázka 5/20.

Obsah

1.
Etruskové
1.1.
Základní informace o Etruscích
1.2.
Architektura
1.3.
Sochařství
1.4.
Malířství a umělecké řemeslo
2.
Řím
2.1.
Mytologie a kultura
2.2.
Architektura
2.2.1.
Základní charakteristika
2.2.2.
Typy budov
2.2.2.1.
Chrám
2.2.2.2.
Veřejné stavby
2.2.2.3.
Vítězné stavby
2.2.2.4.
Amfiteátr
2.2.2.5.
Bazilika, lázně, inženýrské stavby
2.2.2.6.
Obytná architektura
2.3.
Sochařství
2.3.1.
Reliéf a portrét
2.4.
Malířství
2.4.1.
Nástěnné
2.4.2.
Mozaika, malba na deskách
2.4.3.
Sklo, keramika, kámen, zlato a stříbro

Úryvek

" ŘÍMSKÁ ANTICKÁ KULTURA A ETRUSKOVÉ
ETRUSKOVÉ
-          Neví se přesně odkud přišli, vrchol v 6. – 8.stol., ženy všude doprovází své muže – hry, závody, jednání
-          Velcí obchodníci, roznašeči kultury, skvělá metalurgie (dolování kovů z podzemí), vynikající stavitelé, architekti a inženýři – viadukty a akvadukty, věštci
-          Ze zablácené močálové vesnice udělali Řím → dokázali vysušit močál a zavodnit sušinu
-          Postavili kloaku maximu = velký odvodňovací kanál v Římě, používaný dodnes
-          Silný pohřební kult: věřili že duše zůstává v hrobce → hrobky jako domy, pohřební dary, uznávali podsvětí
-          Město Orvieto, postavené na hoře (jezdí se do něj zubačkou)
Architektura Moc se nadechovalo, Architrávový i archivoltový systém, Akvadukty a viadukt
Ø  Hrobky vytesané do skály
Ø  Etruský chrám: vysoký sokl, vchod jenom z jedné strany, čtvercový půdorys, rozdělen na tři části – každá část zasvěcena jednomu bohovi – převzali od nich Římané
Sochařství Keramika: Apollon z Vejí ; sarkofág – víko ve tvaru lůžka se sochou zemřelého
Bronz: Římská vlčice s Romulem a Remem (vlčice etruská ale děti až renesanční)
Malířství Hlavně nástěnné, nejvíce nalezeno v Tarquinii - Zápasníci, Hráč na fiklos z hrobky Leopardů , Vázové malířství
Umělecké Keramika: Buckhero = černá keramika k nerozeznání od kovů
řemeslo Bronz: Cista = válcovitá nádoba na třech nohách, na víku plastika na chycení, na skladování potravin
ŘÍM
-          Mytologie: převzali od Řeků, jenom si bohy přejmenovali → Jupiter (Zeus), Mars (Ares), Minerva (Athena), Venuše (Afrodita), Cupid (Amor), Neptun (Poseidon)
-          Kultura: Římané nevěnují tolik pozornost vzdělání jako Řekové, většinou navazují na Řecké tradice, umění si objednávají od Řeků, Římané dobyvatelé X Řekové umělci
Architektura vliv etrusků – oblouk, klenba; inspirace řeckým helénistickým um.
Znaky: účelnost, monumentálnost, konstrukčnost, přepych
Materiál: pálené cihly, kámen – mramor, objev lití malty – betonu
Konstrukční principy: architrávový – od Řeků, archivoltový – od Etrusků, oblouk, klenba – křížová klenba, kopule, pilíř, pilastr, polosloup,
sloupy – korintský řád, kompozitní hlavice = kombinace jónského a korint.
Kanalizace – Etruskové, dláždění, vodovody
Ø  Chrám:
Podélný typ: navazuje na řecký ch. korint. stylu, polosloupy, vysoký sokl, přístup z čelní strany, portikus, chrám Fortuny Virilis, Vespasiánův chrám
Kruhový typ: podobný jako řecký tholos, Vestin chrám
Smíšený typ: portikus + kulatý půdorys, kupole, Pantheon – zasvěcen více bohům, iluzionismus – kupole
Ø  Veřejné stavby:
Fórum = náměstí: centrum města, nejprve obchodní účely, později reprezentativní – chrámy, vítězné oblouky a sloupy, Forum Romanum – 4 chrámy, Titův vítězný oblouk,
Trajánovo fórum, oblouk, sloup, bazilika
Via Appia: spojovala Řím s jihem Itálie, celá síť silnic, přímočaré spojení – viadukty
Zahradní arch: parky, zahrady
Ø  Vítězné - oslavné stavby:
Vítězný oblouk: vstup na fórum, zdobená vázaným sochařstvím, triumfální návrat vojsk, Titův vítězný oblouk – dobytí Jeruzaléma, Konstantinův v. o.
Vítězný sloup: památní zdobený spirálovým reliéfem, výjevy z válek, Trajánův vítězný sloup – bitva s Dáky (Rumuny), na vrchu původně 4 spřežení
(přesun do Konstantinopole, poté do Benátek – dodnes) dnes socha sv. Petra s klíčem, sloup Marka Aurelia – na vrchu socha sv. Pavla
Ø  Amfiteátr: = divadlo, z Řeckého typu divadla, později změněn v arénu – zápasy gladiátorů, šelem, vodní bitvy - naumachie, uprostřed měst, tři stavební řády nad sebou,
důmyslný systém schodišť a ochozů, Vespasiánův amfiteátr, Koloseum v Římě
Cirky: oválné stadiony pro závody koňských spřežení, ale i slavnosti, Circus Maximus
Ø  Bazilika: obchodní a soudní účely, uvnitř velký prostor pro plno lidí, ochozy, Konstantinova bazilika – jako první sloužila křesťanům k bohoslužbě, Trajánova bazilika
Ø  Thermy: lázně, komplex budov pro odpočinek, několik druhů koupelí, parní lázně, knihovny, čítárny, promenády, divadlo, galerie, hřiště – tělocvičny, parky,
Caracalloovy thermy, Diokleciánovy thermy
Ø  Inženýrské stavyb: akvadukt – vodovod, přesně vypočítán spád vody, pitná voda z hor do měst, Pont du Garde v Nimes ve Francii – nejznámější;
viadukt – most, často kombinace obojích
Ø  Obytná arch.: -          Císařský palác: monumentální rozměry, Neronův zlatý dům
-          Obytný dům: patriciové, dva prostory – atrium (otevřený vnitřní dvůr) a peristyl (fontány, sochy, fresky), zachovalé hlavně v Pompejích
-          Vila: na venkově, komplex staveb s jezírky, fontánami, zahradami, Hadriánova vila v Tivoli
-          Nájemní dům: všechny vrstvy obyvatel, jedna místnost, otevřený oheň"

Poznámka

Práce je ve formátu MS Excel (*.xls).
Vhodné jako učební materiál k maturitní zkoušce nebo jako příprava k přijímacímu řízení na vysoké umělecké školy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f228ac96031f.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Dejiny_umeni_Etruskove_anticky_Rim_MO.xls (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse