Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dějiny umění: Výtvarná kultura v Jablonci nad Nisou - maturitní otázka 20/20

Dějiny umění: Výtvarná kultura v Jablonci nad Nisou - maturitní otázka 20/20


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace, Jablonec nad Nisou

Charakteristika: Tématem maturitní otázky je výtvarná kultura v Jablonci nad Nisou. Úvodní část krátce popisuje historii města. Poté se zabývá nejvýznamnějšími stavbami. Dále zdůrazňuje založení výtvarné školy v daném městě a připomíná zaměření této školy. Nechybí ani zmínka o osobnostech, které proslavily toto město. Předchozí otázka se nachází zde Dějiny umění: Funkcionalismus ve světě a Českých zemích - maturitní otázka 19/20.

Obsah

1.
Stručná historie města
2.
Stavby
3.
Výtvarné školy
4.
Česká mincovna
5.
Osobnosti

Úryvek

"první písemná zpráva o lidské osadě na řece Nise s názvem Jablonec pochází z poloviny 14. stol.
v polovině 15. stol. je osada vypálena vojsky protivníků Jiřího z Poděbrad
ve 30. - 40. letech 16. stol. kupuje maloskalské panství Vartenberkové a začínají zničenou osadu znovu osidlovat, hlavně německými sklářskými odborníky - velký rozvoj sklářství
ve 30 leté válce je Jablonec znovu vypálen ale nedochází k přerušení vývoje, během války Jablonec vlastní Albrecht z Valdštejna a od něj větší část Jablonce získávají hrabata Des Foursové
sklářská výroba začíná nejvíce vzkvétat v 2.pol.17.stol. + stavba kostela sv. Anny, v polovině 18.stol. se tradiční jizerské sklo rozrůstá i o bižuterii která se šíří do celé Evropy
1808 je Jablonec povýšen na městys s právem konání dvou výročních trhů
1866 císař František Josef I. povyšuje Jablonec na město
během prusko-francouzské války koncem 19.stol. Jablonec ovládá vnitřní i zahraniční bižuterní průmysl, a proto do 1.sv.v. byla vybudována řada secesních budov
krize v 30.letech zasáhne i Jablonec a přesto je postavena nová radnice a kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova
s 2.sv.v. přišlo obsazení pohraničními němci a po válce následný odsun a tím klesla produkce, po válce se Jablonec snaží navázat na slavnou historii
avšak v 21.stol. díky konkurenci čínského trhu se jablonecký sklářský a bižuterní průmysl pomalu rozpadá
Stavby
Kostel sv. Anny nejstarší jablonecká stavba, dala ho postavit hraběnka Marie Polyxena Des Fours v 80.letech 17.stol. i když podle historiků je presbytář starší (první třetina 17.stol.)
kostelík prošel mnoha přestavbami a opravami, zvon pochází už z roku 1590 a ulil ho zvonař Jakub z Mělníka v Mladé Boleslavi
nejstarší sklárna Jizerských hor - sklárnu za rodu Vartemberků nechal vystavět Franz Kunz na území dnešního Mšena (záhada - nevíme kde vzal potřebný kapitál na výstavbu)
od poloviny 16.stol. sklárnu provozuje slavný rod sklářů Wanderů, tak výjimečné že celá rodina Wanderů byla povýšena do šlechtického stavu
na poč. 17 stol. huť získávají Ewaldové - sklárny na českolipsku, krkonošsku, za 30 leté války tento rod beze stopy mizí →od počátku 17.stol. patří huť Schürerům
koncem 18. stol. rod Schürerů na Jablonecku vymírá, avšak Schürerové na Českolipsku se sklářství věnují nadále"

Poznámka

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f28f7bc40abf.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Vytvarna_kultura_Jablonec_MO.xls (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse