Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dekrety prezidenta republiky Edvarda Beneše

Dekrety prezidenta republiky Edvarda BenešeKategorie: Základy společenských věd, Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve přibližuje historický kontext a význam Benešových dekretů a poté je jednotlivě vypisuje.

Obsah

1.
Benešovy dekrety: historický kontext
2.
Související zákony
3.
Dekrety prezidenta republiky v roce 1945

Úryvek

"Dekrety prezidenta republiky Edvarda Beneše
(Benešovy dekrety)
Dekrety prezidenta republiky (Benešovy dekrety) jsou jedním z nejcitovanějších právnických materiálů v současné politické praxi tu i cizozemské. Bohužel se jejich význam degradoval na ty, které působí v současnosti určité problémy s Německem (či spíše některým Čechům s některými Němci a naopak) a jaksi se zapomíná na to, že v první fázi poválečného vývoje Československa nebylo ještě ustaveno Prozatímní Národní shromáždění a veškeré legislativní aktivity se prováděly prostřednictvím prezidentských dekretů. Proto vyšly v brněnském Ústavu pro soudobé dějiny AV v r. 1995 2 díly publikace Dekrety prezidenta republiky 1940 - 1945. Dokumenty, kde se každý zájemce může seznámit s genezí, vznikem, významem a účinností těchto dekretů.
Protože pokládáme tyto dokumenty za natolik závažné a pro další vývoj České republiky důležité, rozhodli jsme se vystavit jak přehled prezidentských dekretů z r. 1945, tak i plné texty těch nejdiskutovanějších.
František Horka, odbor informatiky
Jiří Brixi, Parlamentní knihovna

Související zákony

57/1946 Sb.
Ústavní zákon, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety prezidenta republiky
55/1995 Sb.
Nález ústavního soudu České republiky

Dekrety prezidenta republiky v roce 1945

1/1945 Sb. částka: 1
Ústavní dekret prezidenta o nové organizaci vlády a ministerstev v době přechodné
3/1945 Sb. částka: 2
Dekret prezidenta, kterým se mění a doplňují některá ustanovení vojenského trestního zákona a branného zákona
5/1945 Sb. částka: 4
Dekret prezidenta o neplatnosti některých majetkově - právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů
8/1945 Sb. částka: 5
Dekret prezidenta o věnování nemovitostí Svazu sovětských socialistických republik jako projev díků
12/1945 Sb. částka: 7
Dekret prezidenta o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa
16/1945 Sb. částka: 9
Dekret prezidenta o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech
17/1945 Sb. částka: 9
Dekret prezidenta o Národním soudu
19/1945 Sb. částka: 10
Dekret prezidenta o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé
20/1945 Sb. částka: 10
Ústavní dekret prezidenta o prozatímním výkonu moci zákonodárné
21/1945 Sb. částka: 10
Ústavní dekret prezidenta o výkonu moci zákonodárné v přechodném období
22/1945 Sb. částka: 10
Ústavní dekret prezidenta o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé
25/1945 Sb. částka: 12
Dekret prezidenta o sjednocení celního práva na území republiky Československé
26/1945 Sb. částka: 12
Dekret prezidenta o zrušení zákona ze dne 9. července 1945
27/1945 Sb. částka: 13
Dekret prezidenta o jednotném řízení vnitřního osídlení"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5089a6acc052d.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Benesovy_dekrety.doc (55 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse