Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dělení heterogenní směsi

Dělení heterogenní směsi


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Práce se zabývá dělením heterogenní směsi. Tuto práci je možno využít jako přípravu pro laboratorní cvičení, nebo poté při tvorbě laboratorního protokolu. Jsou zde obsaženy všechny nezbytnosti jako tabulky, nákresy aparatury atd.. Nejsou zde uvedeny výpočty ani naměřené hodnoty, protože ty jsou individuální.

Obsah

1.
Zadání
1.1.
Pomůcky
1.2.
Pracovní postup
1.3.
Nákres aparatury
2.
Výpočty
2.1.
Tabulka naměřených hodnot
3.
Výsledky práce
4.
Závěr

Úryvek

"1. ZADÁNÍ

Určete obsah vlhkosti, písku, uhličitanu draselného a chloridu sodného v daném vzorku směsi.
Obsah jednotlivých složek vyjádřete pomocí hmotnostních a molárních zlomků a výsledky uspořádejte do tabulky.

1.1. POMŮCKY

Kádinka
Odměrný válec
Filtrační papír
Střička
Porcelánová miska
Exsikátor
Filtrační nálevka
Hodinové sklo
Váha
Vařič
Sušárna
Bűchnerova nálevka
Odsávací baňka
Vodní vývěva

1. 2. PRACOVNÍ POSTUP:

1. Stanovení vlhkosti
Na porcelánovou nebo plechovou misku navážíme 10 g zadané směsi vložíme do sušárny a sušíme při teplotě 120°C asi 30 min. Vysušený vzorek necháme zchladnout v exsikátoru a zvážíme.

2. Určení obsahu písku
Znovu navážíme 10 g směsi, sesypeme ji do kádinky a rozpustíme v 50 cm3 horké destilované vody. Do filtrační nálevky založíme filtrační papír a písek oddělíme filtrací. Písek na filtru promyjeme malým množstvím horké vody, a poté jej i s filtračním papírem vyjmeme, rozložíme na hodinové sklo a dáme sušit do sušárny.
Po 30 minutách písek vyjmeme ze sušárny a po zchladnutí v exsikátoru jej zvážíme.
3. Určení obsahu K2CO3
Filtrát po oddělení písku zahřejeme k varu a přidáme 50 cm3 roztoku CaCl2. Sraženinu uhličitanu vápenatého necháme ustát a přefiltrujeme na Bűchnerově nálevce. Po promytí sraženiny destilovanou vodou vyjmeme filtrační papír s uhličitanem vápenatým a na hodinovém sklíčku vložíme do sušárny asi na 15 minut. Suchý CaCO3 zvážíme a stechiometrickým výpočtem zjistíme obsah K2CO3 ve směsi. Nutno uvést sestavenou chemickou rovnici potřebnou k výpočtu.
4. Určení obsahu NaCl
Obsah NaCl zjistíme dopočítáním do 100%."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a obrázky o rozsahu cca jedné stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55c48a1f80563.zip (44 kB)
Nezabalený formát:
Deleni_heterogenni_smesi.doc (88 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse