Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dělení jazyků do jazykových skupin - maturitní otázka

Dělení jazyků do jazykových skupin - maturitní otázkaKategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku do českého jazyka. Velmi stručně, pouze heslovitým výčtem, se zabývá dělením jazyků do jazykových skupin. Uvádí jazyky indoevropské, blíže popisuje slovanskou větev.

Obsah

1.
Jazykové skupiny (rodiny)
2.
Indoevropská rodina

Úryvek

"Jazykové skupiny (rodiny)
□ indoevropská - většina jazyků evropských, indické a některé asijské jazyky
□ ugrofinská - maďarština, laponština, finština, estonština aj.
□ altajská - turkotatarské (turečtina, uzbečtina, kazaština, ázerbájdžánština, turkmen., kirgizština aj.)
- mongolské (mongolština, burjatština)
- mandžusko - tunguzské
□ korejština; japonština; čínština s příbuznou tibetštinou, barmštinou, thajštinou, laoštinou aj.
□ austroasijská - východoasijská (vietnamština, kambodžština)
□ austronéská - východních ostrovů (malajština, indonéština, polynéské jazyky)
□ semitohamitská - (hebrejština, aramejština; arabština; berberština - v Maroku, Alžíru, somálština aj.)
□ jazyky africké - (súdánské, bantuské, hotentotské), indiánské
□ jazyky kavkazské - (gruzínština) s příbuznou baskičtinou (u Biskajského zálivu)

Indoevropská rodina
- většina jazyků evropských, indické a některé asijské jazyky
- shodný jazyk, ze kterého se vyvinuly – indoevropský prajazyk
a) indické (staroindických památek - sanskrt, dnes hindština, bengálština, urdština, cikánština aj.)
b) íránské (perština, tádžičtina, afghánština aj.)
c) řečtina (starověkých památek i nová)
d) albánština a arménština (v Rusku, Turecku, Íránu)
e) italické, zvl. latina (jazyk Římanů ve starověku - oblast Latium) - jazyky románské (italština, portugalština s brazilštinou, španělština, katalánština – ve vých. Španělsku, provensálština - v j. Francii, francouzština, rétorománština - v jv. Švýcarsku, rumunština s moldavštinou aj.)
f) keltské (stv. Galů, Bójů, dnes irština, bretonština aj.)
g) germánské (němčina, holandština s vlámštinou, angličtina, islandština, dánština, norština, švédština, vyhynulá gótština)"

Poznámka

Práce kompilačního charakteru. Čerpáno z: http://referaty.superstudent.cz/materialy/cestina-jako-narodni-jazyk-uzemni-diferenciace-cestiny-socialni-diferenciace-cestiny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x490d7a38a5f75.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Deleni_jazyku_MO.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse