Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Deliktní právo soukromé - maturitní otázka 4/7

Deliktní právo soukromé - maturitní otázka 4/7


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text velmi stručně v heslech definuje základní pojmy občanského práva deliktního, jakými jsou občanskoprávní odpovědnost subjektivní a objektivní, nepříznivý právní následek, kumulace odpovědnosti, plnění vadné a odpovědnost za způsobenou škodu. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Rodinné právo - maturitní otázka 3/7, následující Občanské právo, pojem a účel - maturitní otázka 5/7.

Obsah

1.
Občanskoprávní odpovědnost
2.
Nepříznivý právní následek
3.
Kumulace odpovědnosti
4.
Občanskoprávní odpovědnost za zavinění (subjektivní)
5.
Občanskoprávní odpovědnost bez zřetele k zavinění (objektivní)
6.
Plnění vadné
7.
Odpovědnost za způsobenou škodu

Úryvek

“ZÁVAZKOVÉ PRÁVO DELIKTNÍ

Občanskoprávní odpovědnost = následný (sekundární) nepříznivý právní následek, kt. vznikl porušením původní (primární) právní povinnosti neboli protiprávním úkonem a kt.je předvídán v sankční složce příslušné normy OP
- tento následek spočívá ve vzniku právní povinnosti, kterou tento subjekt předtím neměl neboli ke vzniku nové právní povinnosti (odpovědnostní, sekundární, sankční povinnost).
- této nové odpovědnosti odpovídá nové právo oprávněného – společně tvoří obsah odpovědnostního právního vztahu, který vykazuje znaky závazkového právního vztahu

Nepříznivý právní následek:
• nově vzniklá právní povinnost (zánik primární povinnosti, odpovědnost za škodu)
• k původní povinnosti přistoupily další nově vzniklé povinnosti (prodlení)
• původní povinnost se změnila na jinou (odpovědnost za vady)

- tak vznikají různé druhy (formy) občanskoprávní odpovědnosti – odpovědnost za škodu, za prodlení a za vady

- kumulace odpovědnosti: porušením jedné primární právní povinnosti vznikne vedle sebe více druhů občanskoprávní odpovědnosti (např. povinnost plnit řádně a včas - odpovědnost za prodlení + odpovědnost za škodu v případě škody) nebo vznikne vedle sebe občanskoprávní a trestněprávní / správněprávní odpovědnost"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49bf75a881356.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Deliktni_pravo_soukrome.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse