Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Delikventní mládež, kriminalita mladistvých

Delikventní mládež, kriminalita mladistvých

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou delikventní mládeže a kriminalitou mladistvých. Charakterizuje teorii sociální kontroly. Popisuje faktory působící na mladistvého delikventa. Zamýšlí se nad příčinami, kterými se daná teorie nezabývá a zmiňuje možné dopady.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teorie sociální kontroly
3.
Faktory působící na mladistvého delikventa
4.
Příčiny, které daná teorie nepokrývá
5.
Závěr

Úryvek

"Příčiny, které daná teorie nepokrývá
Dále uvádím příčiny delikventního chování, které bych označila za takové, že je v sobě teorie sociální kontroly nezahrnuje.

a, Kriminogenní faktory mající vliv na delikvenci mladistvých
Na formování osobnosti dítěte v dospělého jedince působí mnoho vlivů. Jedná se o vlivy různého charakteru, ať už krátkodobé či naopak i dlouhodobé. Jedny na jedince mohou mít menší vliv, ostatní zcela zásadní. Dítě je především lidská bytost, která je velmi snadno ovlivnitelná, neschopna se bránit a vybírat pro sebe nejvhodnější řešení (Chomoutová, 2004). Lze tedy říci, že přijímá podněty svého okolí, ty pak následně zpracovává je a převezme pouze ty, které mu pomohou reagovat na nastalou situaci.
Příčiny delikventního chování mládeže lze hledat v osobnostních, individuálních, sociálních i jiných rozmanitých faktorech, které jedince formují. Tyto faktory lze souhrnně označit jako krimonogenní faktory. Ty pak dále lze členit na endogenní a exogenní faktory. Za endogenními faktory považujeme takové činitele vnitřní povahy, kteří pocházejí z vnitra jedince. Naopak exogenní faktory jsou činitelé vnější povahy, které působí na jedince z jeho vnějšího prostředí.
Endogenními faktory jsou tedy především genetické informace, které do své teorie Hischii vůbec nezahrnuje, přestože hrají významnou roli. Tyto činitelé obsahují všechny potřebné informace k zrození jedince, k vývoji jeho typických vlastností a znaků svého biologického druhu, jedná se o tzv. genotyp jedince. Genotypem označujeme celou genetickou výbavu jedince. Co se týče genotypu, některé geny v něm obsažené se během života vůbec neprojeví, a ty, které se projeví, musí být většinou nějak aktivovány, například nějakým podnětem.
Jedinci právě v důsledku různých genetických výbav, dědičných dispozic, mohou na stejné prostředí reagovat různě. Z výše uvedených možných kriminogenních vlivů (exogenních a endogenních) je patrné, že je jich velké množství a záleží na jejich kombinaci s prostředím, ve kterém dítě vyrůstá.

b, Socioekonomický status rodiny
Nevhodným vlivem je tu i nedostatečná míra zajištění rodiny, na kterou je v současnosti kladen velký vliv. I zde záleží na tom, jestli jde o krátkodobou finanční situaci, např. nezaměstnanost jednoho z rodičů nebo dlouhodobý nízký příjem jeho rodičů (Večerka a kol., 2000).
Právě socioekonomický statut rodiny je velmi často uváděn jako jeden ze znaků, které se velmi často objevuje u delikventní mládeže. Právě nedostatek finančních prostředků může vést ke vzniku delikventního chování, ke krádežím."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15464
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse