Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Demografická analýza hlavního města Prahy

Demografická analýza hlavního města Prahy

Kategorie: Demografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce je demografickou analýzou hlavního města Prahy za použití dat z roku 2001. Uvedeny jsou všechny relevantní demografické ukazatele včetně popisu, tabulek a grafů. Struktura obyvatelstva je posuzována z pohledu natality, mortality a stárnutí obyvatelstva, stejně tak jako z pohledu migrace a emigrace.

Obsah

1.
část
a) Podíly tří základních biologických generací
b) Podíly tří základních ekonomických generací
b) Věk pohlavní rovnováhy
c) Index stárnutí (III/I)
d) Index hospodářského zatížení ([I+II+III]/II)
e) Index plodnosti (odvozený z dat o věkové struktuře)
f) Index hospodářské závislosti (I/II, III/II)
g) Poloha vrcholů význačných generačních vln (generačních poklesů i vzestupů) v demografické struktuře
h) Projekce obyvatelstva po roce 2001 ve výhledu nejbližších 20 let
2.
část
a) Obecná míra porodnosti obyvatelstva
b) Obecná míra plodnosti obyvatelstva
c) Obecná míra úmrtnosti obyvatelstva
d) Míra úhrnné plodnosti obyvatelstva
e) Míra kojenecké úmrtnosti obyvatelstva
f) Míra novorozenecké úmrtnosti obyvatelstva
g) Střední délka života novorozence obyvatelstva
h) Obecná míra sňatečnosti obyvatelstva
i) Obecná míra rozvodovosti obyvatelstva
j) Obecná míra intenzity imigrace obyvatelstva
k) Obecná míra intenzity emigrace obyvatelstva
l) Srovnávací index plodnosti obyvatelstva
m) Srovnávací index úmrtnosti obyvatelstva
n) Natalitní limit
o) Obecná míra přirozené přírůstkovosti obyvatelstva
p) Vitální index obyvatelstva
q) Index efektivnosti přirozené reprodukce obyvatelstva
r) Index rozvodovosti obyvatelstva
s) Čistá míra intenzity imigrace ( emigrace ) obyvatelstva
t) Index efektivnosti migrace obyvatelstva
3.
část
a) Migrace mezi kraji
b) Čistá migrace
c) Hrubá migrace
d) Index efektivnosti
e) Index preference
4.
Závěr

Úryvek

"Obecná míra plodnosti obyvatelstva
f=(N/F15-49)*1000

f(ČR)= 90715/2568283*1000= 35,32‰
f(Praha) 9681/292017*1000= 33,15‰
Obecná míra plodnosti (fertilita) vyjadřuje poměr počtu narozených ke střednímu stavu žen v plodivém věku 15-19 let. V roce 2001 v ČR připadá na 1 000 žen v plodivém věku přibližně 35 dětí a v Praze na 1 000 žen připadá asi 33 dětí.
Obecná míra úmrtnosti obyvatelstva
m=(M/S)*1000

m(ČR) 107755/10224192*1000= 10,54‰
m(Praha) 13210/1164682*1000= 11,34‰


Obecná míra úmrtnosti obyvatelstva (mortalita) vyjadřuje poměr počtu zemřelých ku střednímu stavu obyvatelstva. Z vypočtených hodnot vidíme, že v Praze je úmrtnost vyšší než v ČR.
Míra úhrnné plodnosti obyvatelstva
úhrnná plodnost: f∑=5*∑fx

f∑ (ČR)= 5*0,230091843112518= 1,15‰
f∑ (Praha)= 5*0,218511761026128= 1,09‰

Tento ukazatel udává průměrný počet dětí, který připadá na jednu ženu za její plodivé období. Vidíme, že Praze je úhrnná plodnost o něco nižší.

Míra kojenecké úmrtnosti obyvatelstva

m0=(MO/NŽ)*1000

m0 (ČR)= 360/90715*1000= 3,968‰
m0 (Praha)= 30/9681*1000= 3,099‰

Míra kojenecké úmrtnosti vyjadřuje poměr mezi počtem zemřelých dětí do jednoho roku k počtu dětí živě narozených. Z vypočtených údajů vidíme že v Praze je kojenecká úmrtnost nižší než v celé ČR.

Míra novorozenecké úmrtnosti obyvatelstva
m0-28=(MO-28/NŽ)*1000

m0-28 (ČR)= 212/90715*1000= 2,337‰
m0-28 (Praha)= 19/9681*1000= 1,963‰
Tento ukazatel udává poměr mezi počtem zemřelých dětí do 28 dní od narození k počtu živě narozených. Vidíme, že i novorozenecká úmrtnost je nižší v Praze než v celé ČR.

Střední délka života novorozence obyvatelstva
e00
e00 (ČR) MUŽI = 72,07
e00 (ČR) ŽENY = 78,41
Tento ukazatel udává, jak dlouho budou při dané úmrtnosti právě narozené osoby průměrně naživu. Sledujeme muže a ženy odděleně, abychom zohlednili nadúmrtnost mužů.
Obecná míra sňatečnosti obyvatelstva
sň=(SŇ/S)*1000

sň (ČR)= 52374/10224192*1000= 5,12‰
sň (Praha)= 6405/1164682*1000= 5,50‰
Obecná míra sňatečnosti je poměr celkového počtu uzavřených sňatků a středního stavu obyvatelstva. V roce 2001 bylo v ČR na tisíc obyvatel uzavřeno nepatrně méně než v Praze.
Obecná míra rozvodovosti obyvatelstva
ro=(RO/S)*1000

ro (ČR)= 31586/10224192*1000= 3,09‰
ro (Praha)= 4099/1164682*1000= 3,52‰
Obecná míra rozvodovosti udává poměr počtu rozvedených manželství ke střednímu stavu obyvatelstva. V roce 2001 se více manželství rozvedlo v Praze než je průměr za ČR.
Obecná míra intenzity imigrace obyvatelstva
i=(I/S)*1000

i (ČR)= 12918/10224192*1000= 1,26‰
i (Praha)= 13121/1164682*1000= 11,27‰
Tento ukazatel je poměr lidí přistěhovalých a středního stavu obyvatelstva. Do České republiky se na tisíc obyvatel přistěhovalo 1,26 lidí naopak do Prahy se v tomtéž roce přistěhovalo na tisíc obyvatel 11,27 lidí."

Poznámka

Práce se skládá hlavě z tabuleka a grafů. V čistém textu by se jednalo o cca 6 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9424
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse