Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Demografická charakteristika obce Olomučany

Demografická charakteristika obce Olomučany


Kategorie: Demografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Práce se zaměřuje na demografickou studii obce Olomučany ležící v okrese Blansko. Rozebírá historii, zeměpisnou charakteristiku, ekonomickou charakteristiku a základní demografickou charakteristiku.

Obsah

1
Základní geografická charakteristika
1.1
Politicko-administrativní charakteristika
1.1.1
Historie
1.1.2
Osobnosti
1.2
Zeměpisná charakteristika
1.2.1
Geologicko-pedologická charakteristika
1.2.2
Atmosféricko-hydrologická charakteristika
1.2.3
Biosférická charakteristika
1.3
Ekonomicko-sociální charakteristika
2
Základní demografická charakteristika
2.1
Obyvatelstvo
2.2
Porodnost
2.3
Úmrtnost
2.4
Sňatečnost
2.5
Rozvodovost
2.6
Migrace
3
Demografické zajímavosti
4
Demografická charakteristika v roce 206
5
Informační zdroje

Úryvek

"Olomučany se v historických zápiscích objevují od roku 1353 a toto datum se rovněž objevuje na nejstarší pečeti obce. Z názvu obce lze usuzovat, že bývala dříve majetkem olomouckých biskupů. Podle jiné dochované verze ji založili dřevaři a uhlíři, kteří sem přišli vykácet husté lesy nacházející se v okolí obce. V nejstarších historických materiálech je obec spojována s pozořickým panstvím, ale často docházelo ke sporům o hranice obce s panstvím blanenským.
Již od roku 1580 se v okolí Olomučan dobývala železná ruda, o čemž svědčí i nálezy velkomoravských hutí a tato těžba pokračovala až do konce 19. století. Místní obyvatelé pracovali v adamovských hamrech nebo blanenských železárnách.
Nový hrad často měnil své majitele od dob svého založení v roce 1371, až do doby, kdy přešel do držení rodu Liechtensteinů. V roce 1645 se Nového hradu zmocnila švédská vojska, která hrad vyrabovala a vypálila. Událo se tak podle pověsti zradou jednoho z obyvatel Olomučan. Události třicetileté války jsou spojeny s největším úpadkem okolí i obce a k válečnému běsnění se navíc přidala velká morová rána v letech 1645-1648.
Roku 1660 byly v Olomoučanech zřízeny sklárny tehdejšími majiteli Liechtensteiny. Po nějaké době továrna začala upadat a proto sem přišli odborníci ze Španělska. Ti od r. 1672 upravili a znovuzřídili upadající sklářskou manufakturu a zavedli výrobu křišťálového skla. Tehdejší výroba byla rozsáhlá a produkty se vyvážely i do ciziny. Později zde pracovali i francouzští mistři. V roce 1712 byla vybudována nová sklářská huť, ale další informace o výrobě nejsou námy a můžeme jen předpokládat, že zde výroba pokračovala i nadále a postupně zanikla.
Obec také prožívala těžké doby třicetiletých válek, po kterých zbylo v obci jen 16 usedlostí z původních 59. K dovršení útrap byla obec postižena morovou nákazou, která se několikrát opakovala. V 18. století zachvátily hluboké lesy v okolí Olomučan katastrofální lesní požáry a několik domů lehlo popelem i s celou polní úrodou."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a tabulky o rozsahu cca 4 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54fdfa4a84a55.zip (3879 kB)
Nezabalený formát:
Demograficka_charakteristika.doc (4090 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse