Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Demografie ČR a její historický vývoj

Demografie ČR a její historický vývoj

Kategorie: Demografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text se zabývá historickým vývojem demografie ČR. Popisuje prostý vývoj počtu obyvatel v rámci jednotlivých krajů. Věnuje se trendům a vývoji demografie. Zmíněna je zejména porodnost, úmrtnost, střední délka věku a sňatkovost. Závěr seznamuje s výkyvy porodnosti počínaje první světovou válkou, přes oživení porodnosti v první polovině šedesátých let, až po stálý pokles porodnosti ve druhé polovině devadesátých let. Práce je doplněna množstvím tabulek a grafů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Prostý vývoj počtu obyvatel
3.
Trend a vývoj
3.1.
Porodnost
3.2.
Úmrtnost
3.3.
Střední délka věku
3.4.
Sňatkovost
4.
Výkyvy porodnosti
4.1.
Prudký pokles porodnosti za první světové války
4.2.
Po ukončení první světové války kompenzační natalitní vlna s vysokým počtem narozených
4.3.
Pokles porodnosti za hospodářské krize třicátých let
4.4.
Vzestup porodnosti za nacistické okupace
4.5.
Natalitní vlna po ukončení druhé světové války
4.6.
Legalizace umělého přerušení těhotenství od roku 1958
4.7.
Oživení porodnosti v první polovině šedesátých let
4.8.
Pokles porodnosti v letech 1965-68
4.9.
Natalitní vlna sedmdesátých let
4.10.
Zlom 1979/1980
4.11.
Stálý pokles porodnosti na minimální hladinu ve druhé polovině devadesátých let
5.
Přílohy

Úryvek

"Česká republika se dnes podle demografických charakteristik řadí k nejvyspělejším zemím světa. Vývoj demografické struktury je dán dlouhodobým vývojem a většinou kopíroval vyspělejší evropské země, ačkoli s určitým zpožděním. Do průmyslové revoluce byl vývoj dosti pomalý, což bylo dáno špatnými podmínkami. Počet obyvatel zůstával konstantní, nebo rostl pomalu, a to i přes vysokou plodnost. Neexistence základní zdravotní služby, špatné bytové podmínky zapříčinily, že byla vysoká kojenecká úmrtnost a střední délka života dosahovala jen 30 - 40 let. Převrat v tomto vývoji znamenala průmyslová revoluce. Dochází k rozsáhlé urbanizace a i přes počáteční problémy se začíná většina demografických ukazatelů zlepšovat. Dochází k nárůstu počtu obyvatel, neboť plodnost zůstávala stále stejná (určitá setrvačnost) a úmrtnost, díky zlepšeným zdravotním a sociálním podmínkám, prudce klesla. Na začátku 19. století se většina obyvatel již nachází ve městech.
Ve 20. století počet obyvatel neustále roste, i přes výkyvy, které byly zaznamenány v souvislosti s 1. světovou válkou, ekonomickou krizí ve třicátých letech a Druhou světovou válkou. Poválečný vývoj v České republice (v rámci Československa) se již částečně začíná odlišovat od západoevropských zemí. Poválečný boom je zaznamenán ve východní i západní Evropě (plodnost až 3 děti na ženu), ale následný vývoj se již liší. V západní Evropě dochází ke snížení plodnosti v 70. letech, zatímco u nás je v této době vysoká plodnost (silné ročníky do roku 1976). Naopak v 80. letech dochází v západní Evropě ke zvýšení plodnosti (plodnost 1,8 - 1,9), ve východním Německu klesá až pod 1 dítě na ženu.
Další zlom znamená rozpad východního bloku v roce 1989. Dochází ke snížení plodnosti ve všech zemích. Je to dáno hlavně otevřením hranic se západní Evropou, tedy možností migrace. Migrují hlavně mladí lidé, což byla zřejmě hlavní příčina poklesu plodnosti. Významně také poklesla sňatečnost, snížila se potratovost. Během čtyř let se plodnost dostala na úroveň většiny západoevropských zemí. V roce 1994 došlo poprvé od konce 1. světové války k úbytku obyvatel přirozenou měrou. Dnešní plodnost 1,2 dětí na ženu v ČR patří k nejnižším v Evropě. Proto jsou v současné době demografy vypracovány různé prognózy, jejichž čísla jsou dosti alarmující. (viz příloha)

Prostý vývoj počtu obyvatel
Od poloviny devadesátých let dochází v České republice k úbytku obyvatelstva, což souvisí s celoevropským trendem ubývání obyvatel. U nás k tomu dochází ovšem až s určitou časovou prodlevou (v tom se odráží odlišný vývoj do roku 1989).
K velkému úbytku obyvatel dochází především ve Středočeském kraji (v širším okolí Prahy), kdy zřejmě na začátku devadesátých let dochází k úbytku pracovních míst (zvláště v zemědělství) a přesunu obyvatelstva za prací do Prahy. Mezi lety 1996 a 1998 je však patrný nárůst obyvatel ve Středočeském kraji, což souvisí s dekoncentrací (stěhováním do zázemí Prahy), která je trendem i v jiných evropských zemích.
V rámci jednotlivých okresů dochází jen k minimálním změnám v počtu obyvatel. V průběhu 90. let je zřejmý pokles obyvatel ve všech okresech, způsobený hlavně poklesem přirozeného přírůstku."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 4 stran. Práce obsahuje tabulky a grafy.
Část příloh je ve formátu MS Excel *.xls.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2644
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse