Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Demokracie - maturitní otázka

Demokracie - maturitní otázka


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje maturitní otázku zpracovávající téma demokracie. Formou poznámek definuje pojem demokracie, jmenuje tři hlavní představitele, kteří se jí zabývali podrobněji. Uvádí obecné zásady demokracie a její formy, i kritiku demokracie.

Obsah

1.
Vývoj pojmu demokracie
2.
Obecné zásady demokracie
3.
Formy demokracie
4.
Kritika demokracie

Úryvek

" 3 představitelé-HOBBES, LOCKE, ROUSSEAU-sml. teorie vzniku státu
JOHN LOCKE-stát ochránce majetku a lidských a práv
-zákony- musí se dodržovat
-oddělení st.moci-vláda lze obměnit; ideální typ demokracie
THOMAS HOBBES-panovník zvolený lidem získá absol. moc
-lid nemá možnost ho odvolat
-pravicová diktatura-vzor pro fašismus, nár. socialismus
JEAN JACQUES ROUSSEAU-je potřeba zjistit obecnou vůli-zvítězí; opozice odstraňována
-levicové diktatury
Locke x Hobbes-možnost nenásilného odvoláni vlády
Locke x Rousseau-respektování opozice

OBECNÉ ZÁSADY DEMOKRACIE
-dodržování lidských práv a svobod= svoboda projevu,..
-oddělení st. mocí; rovnost před zákonem
-pravidelné svobodné volby; zdrojem st. moci občané
-existence platného právního řádu; pluralismus a volná soutěž pol. stran
-tržní ekonomika; fungující obč.spol.=zájem o st. organizace-fondy, organizace
-soc.spravedlnost( zákl. zabezpečení nemocných, starých, nezaměst.)
-decentralizace st. moci (VÚSC)

FORMY DEMOKRACIE
• Přímá=referendum-všelidové hlasování, nemůže se konat často
Iniciativa-po domluvě lze iniciovat zákon(SWI); Odvolání-petice

• Nepřímá- lid vládne pomocí zástupců
 Parlamentní-vláda vzniká převážně z parlamentu-volby(CZE, GER, GBR)
- prezident(hl.státu)- spíše formální pravomoci
 Prezidentská- prezident volen přímo- sestaví si vládu( USA, FRA, POL, RUS)
- výrazné odd. st. mocí"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: pitx0008.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
MO_demokracie.doc (62 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse