Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Demokracie, se zaměřením na parlamentní demokracii a situaci v ČR

Demokracie, se zaměřením na parlamentní demokracii a situaci v ČR

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text se podrobně zabývá demokracií. Nejprve definuje pojem demokracie a vývoj chápání tohoto pojmu od antických myslitelů do dnešních dnů. Poté se věnuje jednotlivým formám demokracie a vládním systémům v tomto politickém zřízení podle Klokočky a Sartoriho. Závěr je pak věnován fungování parlamentní demokracie v ČR.

Obsah

1.
Úvod
2.
Demokracie
2.1
Pojem demokracie
2.2
Vývoj
3.
Formy demokracie
3.1
Přímá demokracie
3.2
Zastupitelská demokracie
4.
Vládní systémy v demokracii
4.1
Parlamentní systému vlády
4.2
Prezidentský systém
4.3
Poloprezidentský systém vlády
4.4
Parlamentní demokracie
4.4.1
Parlamentarismus v konstitučních monarchiích
4.4.2
Republikánský parlamentarismus
4.4.3
Racionalizovaný parlamentarismus
4.4.4
Prezidiální parlamentarismus
4.4.5
Premiérský či kabinetní systém anglického typu
4.4.6
S převahou zákonodárného sboru typu francouzské třetí republiky
4.4.7
S rozhodujícím vlivem politické strany
4.4.8
Premiérský parlamentarismus
4.4.9
Parlamentarismus s převahou zákonodárného sboru
5.
Česká republika = parlamentní demokracie
6.
Závěr
7.
Použitá literatura

Úryvek

„PREMIÉRSKÝ PARLAMENTARISMUS
Premiérský neboli kabinetní systémy nejlépe svým označením odkazuje ke konkrétnímu systému, a to systému Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Je zde parlament, který není podroben žádnými ústavněprávními předpisy. Parlament vlastní zákonodárnou i výkonnou moc.
V tomto případě existuje ve vládě jedna politická strana, která ve volebním řízení získala většinu v Dolní sněmovně. Politické straně, která prohrála, se říká opozice. Předseda vyhrané strany se stává předsedou vlády, jeho pozice je posílena skutečností, že právě jeho strana má v zákonodárném orgánu v zemi většinu a tudíž se „nemusí“ ohlížet na postoje a názory opoziční strany.
Zajímavým jevem v britském typu premiérského parlamentarismu je, že vláda rozhoduje o rozpuštění parlamentu a následném vypsání voleb. Důležitým aspektem britského systému je také i typ stranického systému tzv. bipartismus kombinovaný s jednokolovou většinovou volbou.
Poněkud slabší verzi tohoto modelu představuje tzv. kancelářská demokracie ve Spolkové republice Německo, předseda vlády – kancléř – je volený parlamentem a není nutně formálním vůdcem své strany. Podstatným znakem německého systému je princip konstruktivního hlasování o nedůvěře: Bundestag – spolkový sněm – může vyjádřit nesouhlas s politikou stávajícího kancléře a jeho vlády jen pod podmínkou, že se poslanci současně shodnou na osobě jeho nástupce. Poslanci jsou schopni se domluvit na vyjádření nedůvěry, ale dosažení na náhradě kancléře je mnohem složitější, právě požadavek na dohodnutí o nástupci přispívá ke stabilitě a můžeme jej považovat za určitou formu ochrany vlády.
Tady si můžeme všimnout, že britský model je postaven na stranické podpoře premiéra, zatímco německý model počítá s neschopností stran dosáhnout shody na jeho nástupci.
PARLAMENTARISMUS S PŘEVAHOU ZÁKONODÁRNÉHO SBORU
V tomto parlamentním systému je vláda plně závislá na zákonodárném sboru a hlavní roli v tomto modelu hraje parlament. Na rozdíl od předešlého modelu se jedná o výraz čisté podoby parlamentního principu. Důležitým prvkem, jenž ovlivňuje fungování tohoto systému je role politických stran a vyjednávání mezi jednotlivými stranickými subjekty zastoupenými v parlamentu. Můžeme uvést příklad čistého parlamentního systému, tím je italská první republika (1948-1994) klasifikovaná také jako partitokracie – systém, v němž hrály rozhodující roli silné a stabilní strany, vláda naopak ztrácela svou schopnost vládnout a stala se hlavně zdrojem vhodných mocenských pozic pro šíření jednotlivých zájmů politických stran nebo individuí. Samotná vláda není vnitřně jednotná.

Funkčnost systému vládnutí v demokracii je vázaná především na společenské, ekonomické, kulturní a historické podmínky, v nichž dochází k prosazování demokratických pravidel hry.

ČESKÁ REPUBLIKA = PARLAMENTNÍ DEMOKRACIE
A jak to vypadá v České republice?
V České republice je ústavním zřízením parlamentní demokracie, z toho vyplývá, že základní složkou je parlament, jenž je jediným přímo voleným orgánem státu. Od parlamentu se odvíjejí obě dvě další složky moci – moc výkonná a soudní, ty ale nejsou parlamentu přímo podřízeny. Jediný, kdo je parlamentu přímo odpovědný za výkon svých funkcí, je vláda.
Parlament je v České republice jediným zákonodárcem a je jediný, kdo schvaluje zákony a také kdo je může měnit či rušit. Schvaluje také mezinárodní smlouvy, které závažnějším způsobem zasahují do života státu a občanů.
Parlament se člení na dvě komory – Poslaneckou sněmovnu a Senát. Obě tyto komory mají své specifické postavení a úkoly. Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na čtyřleté volební období, a senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni po třetinách na šestileté volební období…“

Poznámka

Seminární práce – Společenskovědní seminář.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18370
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse