Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Deník Anne Frankové - Anne Franková

Deník Anne Frankové - Anne Franková


Kategorie: Čeština, Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace, Moravský Krumlov

Charakteristika: Práce obsahuje vypracované téma k nové maturitě - Deník Anne Frankové od spisovatelky Anne Frankové. Práce rozebírá například téma, motiv, kompoziční výstavbu, časoprostor, aj.

Obsah

1.
Téma
2.
Motiv
3.
Kompoziční výstavba
4.
Časoprostor
5.
Typy promluv
6.
Děj, postavy
7.
Jazykové prostředky
8.
Tropy
9.
Kontext literární tvorby

Úryvek

"Deník Anne Frankové - Anne Franková
• Téma: pocity autorky při čekání v úkrytu na konec války, během kterého ji každý den může
čekat smrt a je zcela závislá na pomoci lidí zvenčí.
• Motiv: ukrývání židů za 2. světové války, strach, první láska, rodina.
• Časoprostor: město, Amsterdam - Prinsengracht (převážně zadní trakt domu, kde sídlila firma
Opekta), Holandsko. Příběh se odehrává v první polovině 20. století, za druhé světové války.
• Kompoziční výstavba: chronologický postup, místy retrospektivní (vzpomínkové pasáže).
Kapitoly zde nejsou, vše je rozděleno, jak už v denících bývá zvykem, na krátké, datově určené
výstupy. Celý deník je složen z dopisů fiktivní kamarádce Kitty, které se Anne svěřuje se
všedními i nevšedními událostmi pobytu v zadním traktu.
• Literární druh: epika - dílo, které má děj, popisuje skutečnost."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x566f19e53e3f2.zip (57 kB)
Nezabalený formát:
denik_anni_frankove_anne_frankova.pdf (62 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse