Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Denní program - maturitní otázka anglicky

Denní program - maturitní otázka anglicky


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato otázka shrnuje průběh obyčejného dne středoškolačky. V závěru autorka popisuje, proč má ráda víkend.

Obsah

1.
Škola
2.
Povinnosti
3.
Volný čas
4.
Víkend


Úryvek

„ I usualy get u pat six o’clock, but i tis a big problem for me, because I like slep late. After waking up I do my hygiene routine. I wash my face and hands, brush my teeth and dry with towel. Then I decide Chat to wear. After getting dressed I comb my hair. At seven o’clock I prepare my breakfast.
When is half past seven I must go to school. My lessons start at eight o’clock. The lesons are forty - five minutes long and breakfast are five minutes long, expect one long break between the fifth and the sixth lessons, which is twenty minutes long. Lesons take place in clasroom or in various labs or gym. The school finish at two o’clock.
When I come home, first I say hello my parrents. After I prepare my lunch. When I lunch I clean the wash. Next I go walk wih my dog. Walk with him is about forty minutes long. When we come home is about five o’clock and I have to learn. “

Poznámka

Práce obsahuje velké množství překlepů, chyb ve slovní zásobě a hrubých gramatických chyb. Text je obsahově nedostačující.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4aedf883e7ec5.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Denni_program_MO.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse