Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Děti a mládež vyžadující pozornost

Děti a mládež vyžadující pozornost


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na děti a mládež vyžadující pozornost. Rozebírá neúspěšného žáka, školní nezralost, neurózu, neharmonické rodinné prostředí nebo vzdělávání žáků mimořádně nadaných.

Obsah

1.
Neúspěšný žák
2.
Děti nově přijaté do mateřské školy
3.
Nemocné děti
4.
Epilepsie
5.
LMD / ADHD/
6.
Školní nezralost
7.
Neharmonické rodinné prostředí
8.
Narušený vztah učitele a žáka
9.
Neuróza
10.
Děti s alergiemi
11.
Vzdělávání žáků mimořádně nadaných

Úryvek

"Problémové dítě /žák/ vyžaduje zvýšenou pozornost rodičů a učitelů.

NEÚSPĚŠNÝ ŽÁK = je ten, který nedosahuje v chování a
prospěchu očekávaných výsledků a to z hlediska možností
jedince a z hlediska očekávání společnosti

Děti nově přijaté do mateřské školy – mají silný citový vztah k matce, přivykají
novému prostředí, potřeba přijímat s laskavostí, pozorností, aby překonalo strach
z odloučení.
Nutné předcházet adaptačním potížím :
1. matka je chvíli s dítětem při hrách, při řízených činnostech, při vycházce, společně
odchází domů
2. krátkodobý pobyt bez matky / 1-2 hodiny/, pak prodlouží na půl dne
3. učitelka dítě nechá, ať si prohlíží a potom ho nenásilně začleňuje do činností

Adaptace trvá 4-6 týdnů, pokud dítě nejí, nepije, nespí, pláče, nezapojuje se – nutno přerušit docházku.
Po půl roce můžeme znovu zkusit znovu začlenit do kolektivu.

Nemocné děti
a/ krátkodobě nemocné – se zánětem horních cest dýchacích, angínami, chřipkami
důležitá rekonvalescence / zotavení/
Prevence: hygiena, větrání, otužování, dostatek pohybu, pobyt venku
Postup při onemocnění: izolace, odchod domů
b/ dlouhodobě nemocné – chronické onemocnění srdce, ledvin, plic / v ozdra
vovnách, léčebnách /, nutný kontakt se školou – pomocí rodičů, spolužáků,
konzultace s učitelem, doučování doma, přezkušování.
Při léčbě v nemocnici, lázních, ozdravovnách vzdělávány prostřednictvvím
škol při těchto zařízeních. Dítě neztrácí kontakt se školou a je prevencí
hospitalismu = porucha tělesného a duševního vývoje, vyplývá z nedostatku
podnětů / v oblasti rozumové, pobybové, citové/, projevuje se negativismem,
plačtivostí, depresemi. Důsledek hospitalizace – FRUSTRACE = porucha
psychické a citové rovnováhy.

Chronicky nemocné dítě má často zvětšenou nosní mandli /lymfatická uzlina/
působí potíže při dýchání nosem, spí s otevřenými ústy – chrápe,
nedoslýchavost, při řeči huhňá / zavřená huhňavost/, značná unavitelnost
z důvodu nevyspání, nechutenství, častá chronická onemocnění. Důsledky:
neúspěšnost ve škole


Epilepsie (dříve padoucnice)
= záchvatové onemocnění s poruchami vědomí různého stupně, onemocnění CNS
Příčina: abnormální aktivita určité skupiny mozkových buněk
a/ velký záchvat – Grand mal /velké zlo/
. psychomotorický záchvat trvající několik sekund či minut
. začíná AUROU = předzvěstí záchvatu, halucinacemi, pak dochází ke ztrátě
. vědomí spojené s tonickou křečí, pak následuje škubavá křeč, dítě je stále
. v bezvědomí,
. dochází k sevření čelistí, může dojít k poškození jazyka (fixace smotkem
buničité vaty), někdy i hygienické potíže – pomočování,
. Po odeznění únava, nutný spánek. Dítě si nic nepamatuje.
. Pokud záchvat trvá déle jak 10 min. – přivolat lékařskou pomoc.
b/malý záchvat – Petit mal
1. projev – krátkodobá ztráta vědomí, bez křečí, dítě se náhle zastaví, ale neví
o tom
mrákotné stavy – projevující se jako poruchy chování (útěky z domova, toulání se,
negativismus, agresivita) – zastřené vědomí
Postup vychovatele při záchvatu:
- uvolnit oděv, uložit na měkkou podložku, nenarovnávat končetiny, po odeznění
uložit k spánku
- individuální přístup v TV, při koupání, životospráva, dieta, pravidelný režim dne,
může být snížená pracovní schopnost
- důležitý kontakt s rodiči a lékaři a pedagogy
Závislost vzniku epilepsie na vnějších okolnostech:
- nedostatek spánku, střídání spánku a bdělosti
- množství, doba a druh jídla
- příjem tekutin
- duševní stav
- změny teploty, atmosferické poruchy
- podněty zevního prostředí / zrakové – ostré světlo, tma – přechody/
sluchové – přílišný hluk, nepříjemné zvuky – pískání/"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5412930dafab9.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Neuspesny_zak.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse