Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dětský hrdina v historických dobrodružných románech Eduarda Štorcha

Dětský hrdina v historických dobrodružných románech Eduarda Štorcha


Kategorie: Literatura

Typ práce: Eseje

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem

Charakteristika: Krátká esej o dobrodružných historických románech v pojetí českého autora Eduarda Štorcha, zaměřená na hlavní hrdiny knih z doby pravěku - děti.

Obsah

1.Historický dobrodružný román
2.
Lovci mamutů
3.
Osada Havranů
4.
Volání rodu
5.
Závěr

Úryvek

"Ačkoli dobrodružný román není prvotně určen dětem a mládeži, mnoho malých čtenářů jej má ve veliké oblibě. Zvláště pak, pokud má román hrdinu přibližně stejného věku, jako je věk čtenářův.
Stejně je tak tomu i u historického dobrodružné románu. Tento typ románu vychází z historie, autor používá historickou událost či dobu a do ní zasazuje příběh. Postavy i jejich osudy jsou smyšlené, podobnost se skutečností bývá náhodná, avšak autor chce docílit toho, aby si dětský čtenář dokázal dobu vykreslit a uvěřil, že se příběh skutečně stát mohl. Touto cestou se děti mohou snadno seznámit s neznámým prostředím a získat zájem o literaturu a historii. Více se jim tak přiblíží např. pravěk či středověk, získají představu o tom, jak se dříve žilo, jaké zvyky, módu, zbraně a jídlo tehdy lidé měli.
Dobrodružná tvorba, nejen s historickými prvky, má pozitivní výchovný efekt, a proto je pro děti vhodná. Literatura dobrodružná je tematicky i hodově různorodá, avšak díky pozitivnímu výchovnému efektu, zmíněnému výše, vede často k jejich nadčasovosti. Jako příklady si zde můžeme uvést Robinsona Crusoe od Daniela Defoa, či Vinetuovské knihy Karla Maye. Zde si děti vytváří představu o exotických krajích, zvycích a kultuře. Věci, které jsou jim jen povrchně známé, si nyní dokážou díky četbě lépe vybavit, představit, vžít se do nich, později si na hrdiny v tomto prostředí i hrát a tím dále rozvíjet svou představivost a ukotvovat načtené vědomosti. Tato četba je oblíbená jak u dětí tak u dospělých.
Mezi další příklady historického dobrodružného románu můžeme řadit Tři mušketýry od Alexandra Duma, Olivera Twista od Charlese Dickense. Z českého prostředí pak zejména Eduarda Štorcha.
Eduard Štorch je známý zvlášť díky svým knížkám z období pravěku. Jako archeolog měl k problematice velmi blízko. Knihy situované do období pravěku jsou tyto: Osada Havranů, Volán rodu a Lovci mamutů. Asi nejznámějším a zároveň nejlépe hodnoceným dílem jsou Lovci mamutů, přesto však tyto knihy mají společné rysy. Jako ústřední postava je zvolen mladý chlapec - v Lovcích mamutů je to Kopčem, ve Volání rodu Vlček a v Osadě havranů Havranpírko."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51e4fffb16a71.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Detsky_hrdina_v_historickych_dobrodruz_romanech_E_Storcha.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse