Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dětství v raném novověku

Dětství v raném novověku

Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje vizi porodu a koncepci výchovy a dětství v období raného novověku. Čerpáno z knihy Richarda van Dülmena "Kultura a každodenní život v raném novověku".

Obsah

1.
Porod
2.
Výchova
3.
Literatura

Úryvek

"2.VÝCHOVA
Jakmile umělo dítě chodit, muselo se postupně přizpůsobovat domácímu řádu, což se v nutném případě neobešlo bez násilí. Děti se musely chovat slušně u stolu a vypomáhat v domácnosti. Dítě se účastnilo jak práce, tak i zábavy rodičů, ale zbýval mu i čas na hraní.. Děti nevyrůstaly odděleně od světa dospělých, nemusely mít silný citový vztah pouze k rodičům, ale třeba i ke kojné, služce či čeledínovi. U dětí se dlouho nedělal rozdíl mezi pohlavími. K životnímu prostoru dítěte, ve kterém sbíralo všechny své zkušenosti, patřil dům i ulice a sousedství.
Cílevědomá výchova v raně novověké domácnosti ještě neexistovala, nanejvýš možná ve zvláště zbožných rodinách. Dítě ovšem muselo bezvýhradně poslouchat otce. Od dětí se vůbec očekávala bezpodmínečná poslušnost vůči rodičům. Otec si často zjednával pořádek pomocí trestů a metly. V této době se ovšem bití dětí nemohlo stát předmětem kritiky, ledaže by se zvrhlo v jejich týrání. Děti musely pomáhat v domácnosti, protože rodina byla na pomoc dětí materiálně odkázána. Byl jim také vštěpován křesťanský způsob života, i když dodržování církevních přikázání se asi mnoha lidem zdálo důležitější než morální život. Samozřejmostí nebyla dlouho ani návštěva kostela akaždodenní modlitba. Skutečně vědomá výchova se prosadila až na konci 17. století. Cílem této výchovy ale nebylo formování samostatných osobností, nýbrž přivedení dětí na cestu mravně čistého a křesťanského života, jehož principy byly zakotveny nábožensky. Jinak měla výchova odedávna zvláštní postavení jen v horních společenských vrstvách.
Přestože měla výchova dítě připravovat na pozdější život, pomáhat mu a sloužit, vytvářela i problémy a rozpory. Dítě mělo být poslušné vůči rodičům a vrchnosti, ale zároveň se mělo stát zodpovědným člověkem a občanem schopným samostatného jednání. Mělo potlačovat vášně a náladovost, učit se žít racionálně a přitom se chovat přirozeně.
Vztahy rodičů a dětí se v tomto období velmi měnily. Forma osobních vztahů závisela na sociálním statusu rodiny, na druhu pracovní činnosti, kterou se rodina zabývala a také na počtu dětí v rodině. Čím měně dětí se v rodině nacházelo, tím více se jim rodiče mohli věnovat. Ale děti z bohatých i chudých rodin prožívaly nešťastné nebo docela šťastné dětství. V každé době existovaly děti, které vyrostly v harmonických vztazích ke svým rodičům a celý život s nimi vycházely dobře. Avšak když už jednou děti odešly z domu, byly jejich kontakty s rodiči velmi řídké. To se zásadně změnilo teprve v 19. století. Existuje i mnoho případů, kdy děti své rodiče nenáviděly, či dokonce nařkly své matky z čarodějnictví. Nemůžeme ale tvrdit, že děti v raném novověku by byly považovány jen za zátěž či levnou pracovní sílu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13821
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse