Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Diagnostický ústav - příběh klientky

Diagnostický ústav - příběh klientky

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s příběhem jedné z klientech diagnostického ústavu, kde je na životní situaci nahlíženo jako na komplex dílčích problémů klienta. Popsána je i životní situace klienta dle Bartlettové. Analyzovány jsou hlavní bariéry a deficity bránící klientovi zvládnout jednotlivé problémy, i celou situaci, včetně zdrojů řešení. Dále je charakterizováno nejen, co dělá, na co se ptá a čeho si všímá sociální pracovník (etoped), ale také, co to je, když se řekne diagnostický ústav. V závěru jsou porovnány pravomoci a funkce tvůrce programu versus sociální pracovník.

Obsah

1.
Evin příběh
1.1.
Životní situace jako komplex dílčích problémů klienta
1.2.
Životní situace klienta dle Bartlettové
1.2.1.
Osobnost klienta
1.2.2.
Prostředí
1.3.
Hlavní bariéry a deficity bránící klientovi zvládnout jednotlivé problémy i celou situaci a zdroje řešení
1.4.
Co dělá, na co se ptá a čeho si všímá soc. pracovník
1.5.
Co to je, když se řekne “diagnostický ústav”; diagnostický ústav jako tvůrce programu
1.5.1.
Diagnostický ústav pro mládež a středisko výchovné péče
1.6.Porovnání
1.7.
Jak by to mělo být

Úryvek

"4. Co dělá, na co se ptá a čeho si všímá soc. pracovník :

Speciální pedagog – etoped a jeho práce v brněnském DÚM :
- při své činnosti úzce spolupracuje s psychologem ústavu (příp. externím psychiatrem), sociální pracovnicí, zdravotníkem, vedoucím vychovatelem apod.
- metodicky se podílí na koordinaci výchovně-vzdělávací a terapeutické práce s klientem (v rámci diagnostiky [= speciálně-pedagogického komplexního posouzení osobnosti klienta, jeho schopností, návyků, zvyků, možností a limitů], výchovy, vzdělávání a reedukace) → bude si všímat toho, jak klient “zapadl” do prostředí ústavu a do kolektivu, jak přijímá a plní požadavky ústavního řádu, jak reaguje na stanovený výchovně-vzdělávací postup a navrhovat případné úpravy a změny
- provádí individuální rozbory a terapii s jedinci s poruchami chování → bude si všímat klientova chování a jednání, aby mohl stanovit diagnózu a terapeutický postup
- provádí skupinovou terapii, také reedukační a resocializační práci ve výchovných skupinách
- spolupracuje s policií (např. v rámci návrhů tradičních i alternativních trestů pro mladistvé) → např. bude posuzovat, zda je navrhovaný trest pro klienta adekvátní, přijatelný a dobrý (např. pro 15-tiletého kluka, který ukradl v obchodě tričko je ústavní výchova lepší variantou než vězení, ale pro

17 a půlletého mladíka, který surově zbil a okradl v parku dvě staré paní a je odsouzen na dva roky se ÚV nehodí, už jen
proto, že by za půl roku stejně šel do vězení). Bude si tedy všímat závažnosti provinění klienta, jeho přístupu k provinění, jeho dřívějších zkušeností s nezákonným jednáním, zda je nebezpečný pro okolí apod. a bude se ptát, jaký postup bude vhodný pro klienta ale i společnost.
- vypracovává spec.-pedagogické posudky a zprávy pro soc. odbory, soudy a policii
- analyzuje chování mladistvých z hlediska pedagogického a výchovného, zjišťuje příčiny poruch socializace klienta a kontaktuje se s prostředími, ze kterých svěřenci přišli = sociální šetření → všímá si, z jakého prostředí klient pochází, jak, kde a s kým žil před příchodem do DÚM a zda je možné, aby se tam vrátil; zda má klient problém např. s návykovými látkami či se zákonem; bude se ho ptát na jeho zkušenosti z rodiny či jiného společenství, kde dřív žil, jestli byl bit, zneužíván, zanedbáván apod. Také bude hodnotit, zda je schopen dalšího vzdělávání a případně jakého (není nezbytně nutné nutit člověka, který “na to nemá” studovat vysokou školu).
- sestavuje výstupní spec.-pedagogické zprávy při odchodu svěřence z ústavu → bude si klást otázku, jaký další výchovný postup bude pro klienta vhodný, kam jej dál umístit v případě,že není plnoletý či kam ho nasměrovat a jak mu pomoci v případě, že již dosáhl 18-ti let
- doporučuje další výchovné postupy, spolupracuje při návrhu zařazení do dalších výchovných zařízení → např. bude zkoumat zdravotní aspekty klienta a podle nich doporučí směr dalšího vzdělávání (zda je skutečně vhodné poslat člověka alergického na prach jakéhokoli druhu vyučit se pekařem a nechat ho potom pracovat s prášící moukou)
- hodnotí, třídí a doplňuje pedagogický dokumentační materiál o klientovi
- doporučuje speciální diagnostické postupy a metodicky vede i ostatní pedagogické pracovníky → všímá si reakcí klienta na stávající postupy, ptá se, zda jsou pro něj opravdu vhodné, příp. navrhuje změny
- s vedoucím vychovatelem zpracovává výsledky práce v DÚM
- odborně a metodicky zabezpečuje a koordinuje výkon ústavní výchovy v územním obvodu DÚM
- organizuje a koordinuje realizaci vzdělávacích akcí pro zabezpečení profesního růstu pedagogických pracovníků
- působí jako metodik prevence sociálně patologických jevů → např. sleduje, zda svěřenci nemají problémy s drogami a snaží se navrhovat vhodnou a účinnou prevenci
- pracuje s rodinami svěřenců - poradensky a terapeuticky
- sleduje dál osud svěřenců po opuštění DÚM"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1139
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse