Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Diagnostika staveb - bakalářská práce

Diagnostika staveb - bakalářská práce

Kategorie: Stavebnictví

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem bakalářské práce je diagnostika staveb. Zabývá se odhalováním a definováním příčin vad a poruch konstrukcí, zjišťováním období jejich vzniku na základě vizuálních a také přístrojových analýz. Dále se snaží eliminovat jakékoli další vnější či vnitřní okolnosti, jež by mohly vést k opětovnému návratu zmíněných (a nyní již i sanovaných) deformací objektu. V první části nahlíží na problematiku z teoretického hlediska, představuje druhy poruch, trhlin a charakterizuje zkušební postupy. Obsahem druhé, experimentální, části pak jsou naměřené hodnoty z prakticky provedených zkoušek.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historický vývoj zdiva
3.
Druhy poruch – nejčastější vady a poruchy u zděných staveb
3.1
Charakteristické poruchy nosných zděných konstrukcí
3.1.1
Příčiny poruch, zatěžovací účinky a vlivy
3.2
Trhliny
3.2.1
Příčiny vzniku trhlin
4.
Zkušební postupy
4.1
Pevnost v tlaku destruktivně
4.1.1
Pevnost v tlaku na vzorcích odebraných z konstrukce
4.1.2
Pevnost na vzorcích vyrobených z jádrových vývrtů
4.2
Pevnost v tlaku – nedestruktivně
4.2.1
Waitzmanův tvrdoměr
4.2.2
Schmidtovo kladívko (odrazový tvrdoměr)
4.3
Metody zjišťování pevnosti malty ve spárách
4.3.1
Odrazový tvrdoměr - Schmidt PM
4.3.2
Ultrazvuková impulsová metoda
4.4
Ověření pevnosti v tlaku pomocí metody lokálního porušení
4.4.1
Kučerova vrtačka – TZÚS
4.5
Zkouška nasákavosti
4.6
Zkouška pevnosti v tlaku
5.
Experimentální část
5.1
Praktická část zkoušky Kučerovou vrtačkou
5.2
Praktická část zkoušky ultrazvukovou impulzovou metodou
5.3
Reprezentativní vzorky – výroba krychlí o délce strany 50x50x50 mm
5.4
Praktická část zkoušky nasákavosti
5.5
Praktická část zkoušky pevnosti v tlaku
6.
Přílohy
6.1
Kalibrační vztah pro vrtačku typu PZZ 01 – pro malty (stupeň č. 1)
6.2
Kalibrační vztah pro vrtačku typu PZZ 01 – pro cihly (stupeň č. 2)

Úryvek

"Stavební objekty, jež vyžadují zvláštní pozornost, jsou stavební konstrukce a budovy vystavené účinkům dynamického zatížení od technologických zařízení a strojů, od dopravy, nárazů zvukových vln nebo vystavení účinkům způsobeným opakujícími se odstřely (např. v blízkosti lomů). Při velmi vysokých frekvencích dynamicky namáhaný materiál mění své mechanické vlastnosti. U ostatních případů lze uvažovat mechanické vlastnosti, jenž byly stanovené statickými zkouškami. Ve stadiu proměnné odezvy konstrukce v čase nastává únava materiálu. Napětí na mezi únavy se snižuje tím více, čím více je počet opakujících se cyklů zatížení.

U zděných staveb dochází zejména k nízkocyklické únavě, k postupnému rozvoji trhlin a nárůstu plastických deformací při dosažení počtu cyklů v intervalu od 102 do 105. Jako první projev tohoto nežádoucího účinku můžeme pozorovat vznik vlasových trhlin v omítce, ve stycích různých materiálů, v rozích otvorů a následně nato postupně opadává omítka a trhliny se dále rozšiřují do nosných zdí. Se vznikem trhlin, a jejich následným rozvojem, se pojí postupná ztráta stability celé konstrukce a také ztráta prostorové tuhosti. Pokud dynamické účinky zatížení neustávají (např. při opakovaném seismickém odstřelu, nárazu silné zvukové vlny, apod.) a dojde k překročení mezních plastických deformací, dochází k úplné destrukci objektu, popř. ztrátě stability.

Mechanické poruchy od dynamických účinků (odpadávání omítky, trhliny v rozích otvorů, ve styku zdi a ve fabionech, uvolnění uložení stropů, uvolněné překlady, trhliny nepravidelně uspořádané) jsou velmi podobné trhlinám vyvozených od vodorovných složek zatížení. Význačným rysem trhlin od dynamických účinků je to, že trhliny netvoří „souvislý obrazec“, který odpovídá průběhu izostat od určitého – dominantního – účinku zatížení.
Mezi nejnepříznivější dynamické účinky působícím na budovy jež se nacházejí v uliční zástavbě patří účinky způsobené pohybem kolových a kolejových vozidel (brzdné a rozjezdové síly, kmitání přenášené podložím).

Z hlediska statického posouzení jsou významnými vlastnostmi pevnost a tuhost dané konstrukce. Pokud se zaobíráme otázkou dynamického posouzení, tak vedle pevnosti a tuhosti hraje velkou roli také hmotnost. Těžké zděné budovy s velkou setrvačnou hmotou jsou totiž choulostivější na působení dynamického zatížení. Oproti ocelovým konstrukcím mají betonové a zděné konstrukce rychlejší útlum. Horizontální pohyb zemského povrchu dosahuje v průběhu zemětřesení 0,3 až 0,5 násobek (i více) gravitačního zrychlení – tato vodorovná složka má pro budovy nejzávažnější následky.

Při rozboru statických poruch vycházíme z charakteru a průběhu trhlin. Vznik trhlin je spojen s místy, kde působí největší namáhání, ale zároveň vznikají i v místech menší pevnosti. Průběh trhlin je tedy dán nehomogenitou a nestejnorodostí materiálu konstrukce. Následkem toho velmi často dochází k tomu, že průběh trhlin se liší od průběhu napětí, popř. i ke změně způsobu porušení. Poruchy můžeme klasifikovat do tří kategorií:
- tahové trhliny – jejímž znakem jsou rozevření trhliny s neporušeným obrysem trhliny
- smykové trhliny – poznáme podle posunutí v trhlině a porušeným obrysem trhliny
- tlakové trhliny, větvení trhlin, drcení materiálu, odlupování a vrásnění povrchových vrstev"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, vzorce a schémata. Rozsah čistého textu je cca 18 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21892
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse