Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Didaktická analýza

Didaktická analýza


Kategorie: Andragogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Didaktická analýza příkladu neprezenčního studia - úvod, komunikace mezi studentem a školou, popis lekcí.

Úryvek

Další blok kursu, který je obsahem lekcí 9 až 20, je již orientován na specifické otázky oboru a vyžaduje dobré zvládnutí předchozí části. Tento druhý blok se zabývá tématy jako například „Stanovení ceny“, „Distribuce a logistika“, „Podpora prodeje“, nebo „Vztah spotřebitele k ceně“. Zejména v této části kursu je pro smysluplný postup nezbytná součinnost a kvalitní zpětná vazba lektora – zejména s ohledem na předpokládanou cílovou skupinu studentů, tedy osoby bez předchozích teoretických znalostí oboru.
Poslední blok, počínaje lekcí 21, poskytuje pohled na marketing v širších ekonomických souvislostech, v úplném závěru kurs naznačuje, jak aplikovat získané zkušenosti při řešení každodenních úkolů. Jedna z posledních lekcí, nazvaná „Tendence rozvoje marketingu“, by měla studenta upozornit na nutnost průběžného udržování a zvyšování kvalifikace s ohledem na vývoj oboru.
Kurs je orientován na získání základních znalostí z oboru s tím, že by měl studentovi umožnit či usnadnit orientaci a vyhledávání zdrojů pro jeho další profesní růst. Může se jednat o vhodný program pro osoby s technickým vzděláním, pro živnostensky podnikající osoby, nebo pro zaměstnance, kteří základy marketingu potřebují pro udržení nebo zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce. Zájemcům s tímto zaměřením bych kurs „Marketing“ zcela jistě doporučil.

Poznámka

Přehledná práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x44b7f04d8db0c.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Didakticka_analyza.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse