Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Didaktika gymnastiky - hrazda

Didaktika gymnastiky - hrazda


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem

Charakteristika: Jedná se o popis vedení hodiny gymnastiky se cvičebním návodem.

Obsah

1.
Komíhání ve svisu na doskočné hrazdě
a) Technika provedení
b) Učební postup
c) Dopomoc a záchrana
d) Časté chyby
2.
Vzepření vzklopmo
a) Technika provedení
b) Učební postup
c) Dopomoc a záchrana
d) Časté chyby
3.
Použitá literatura

Úryvek

Technika provedení:
Komíhání ve svisu je kyvadlový pohyb, jehož osa prochází našimi dlaněmi. Z toho vyplývá podmínka, že vždy komíháme celým tělem a nikoliv jen nohama. Při komíhání musíme mít úplně natažené paže vytažené z ramen. Kmih udržujeme a zvětšujeme zásadně u předkmihu přednožením (těsně před mrtvým bodem předkmihu), na které plynule navazuje protlačení boku a ramen vzhůru. Hlavu nezakláníme ani se neprohýbáme. Z předkmihu zpět klesáme „vlastní vahou“ tzn. Pohyb aktivně nezrychlujeme. U zákmihu mírně vysadíme, hlava je v prodloužení trupu. Komíhání musí být lehké s maximálním rozsahem. Nacvičujeme ho nejprve ve svisu vpředu nadhmatem. Seskakujeme vždy v mrtvém bodě zákmihu.

Učební postup:
- komíhání na bradlech v podporu na pažích pro zopakování kyvadlového pohybu, jeho zvětšování
- ze stoje mírně za hrazdou z náskoku provedeme mírný shyb, přednožením zvedneme mírně boky a odtlačíme se od hrazdy vpřed. Získáme tak počáteční kmih, který u předkmihu můžeme zvětšovat více nebo méně prudkým přednožením a protlačením boků v před a vzhůru.

Poznámka

Práce je dobře zpracovaná po formální stránce, ale text působil, že v něm chybí obrázky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x444687a0aa7b6.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Didaktika_Gymnastiky.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse