Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Didaktika osob s mentálním postižením

Didaktika osob s mentálním postižením


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem

Charakteristika: Otázka ke státním závěrečným zkouškám se věnuje teorii a obsahu vzdělávání osob s mentálním postižením, příslušným didaktickým zásadám, metodám, pomůckám i vyučovacím formám.

Obsah

1.
Teorie vzdělávání osob s mentálním postižením
2.
Obsah vzdělávání
3.
Teorie vyučování osob s mentálním postižením
4.
Didaktické zásady
5.
Didaktické metody
5.1.
Motivační metody
5.2.
Expoziční metody
5.3.
Fixační metody
5.4.
Metody nácviku dovedností
5.5.
Klasifikační metody
6.
Vyučovací formy
7.
Didaktické pomůcky

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51499e4972248.zip (2761 kB)
Nezabalený formát:
Didaktika_osob_s_mentalnim_postizenim.pdf (3140 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse