Didaktika - otázka k SZZk


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou otázku ke SZZk na PdF UP. Otázka se věnuje učebnici jako pomůcce, vysvětluje její funkce, strukturální prvky a popisuje formy učebnice.

Obsah

1.
Učebnice
2.
Komponenty struktury učebnice
3.
Typy učebnic na 1. stupni
4.
Formy učebnice
5.
Funkce učebnice

Úryvek

"KOMPONENTY STRUKTURY UČEBNICE
Výkladový text – základní text – zákl.učivo
- doplňující text – prohlubující učivo, materiál k nepovinnému osvojení
- vysvětlující text – vysvětlivky k textu
Nevýkladové složky – aparát řízení procesu osvojování – otázky, úkoly, návody, pokyny
náměty k činnostem
- ilustrační aparát – obrázky, fotografie, nákresy, schémata, grafy,mapy
- orientační aparát – obsah, slovo ke čtenáři, nadpisy, odkazy apod.

TYPY UČEBNIC NA 1.STUPNI
vlastní učebnice – obsahuje výklady učiva, poučky, pravidla, otázky a úkoly k procvičení
cvičebnice – obsahují úkoly, cvičení a další materiál k procvičení učiva ( např.sbírky úloh a
cvičení, prac.sešity, prac.listy)
čítanky – obsahují originální materiál, tj.ukázky pro nácvik čtení, literární texty"

Poznámka

Psané v heslech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x455851c443a2e.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Didaktika.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse