Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dielektrický ohřev, mikrovlnný ohřev - maturitní otázka 20/48

Dielektrický ohřev, mikrovlnný ohřev - maturitní otázka 20/48


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá fungováním a výhodami dielektrického a infračerveného ohřevu. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Obloukové pece - maturitní otázka 19/48, následující Ohřev teplé užitkové vody (TUV) - maturitní otázka 21/48.

Obsah

1.
Dielektrický ohřev
1.1
Snížení zmetkovitosti
1.2
Plná automatizace
1.3
Snadnější a kratší doba údržby
2.
Ohřev infračerveným zářením
2.1
Výhody mikrovlnného ohřevu
2.2
Hygienické pracovní prostředí
2.3
Ekologický provoz a bezpečnost

Úryvek

“Dielektrický ohřev – Nekovy jsou vloženy do elektrického vysokofrekvenčního pole . Rychlým přepolarizováním částic ohřívané látky vznikají ztráty ( tzv. dielektrické ) , které se mění v teplo . Velikost ztrát závisí na intenzitě elektrického pole , kmitočtu , permitivitě ohřívané látky a ztrátovém úhlu dielektrika .
Používaný kmitočet je 1 MHz až 100 MHz , intenzita pole 50 – 150 V/m

SNÍŽENÍ ZMETKOVITOSTI
Jelikož se dielektrickým ohřevem dosahuje rovnoměrného a přesného zahřátí výrobku, zvyšuje se jeho kvalita. V řadě aplikací se také snižují náklady na výrobu nestandardní produkce.

PLNÁ AUTOMATIZACE
Technologie s vysokofrekvenčním způsobem ohřevu jsou vybaveny automatickými řídícími systémy, díky kterým není k zajištění jejich chodu zapotřebí kvalifikované osoby ani její stálá přítomnost. Zásah odborníka je nutný jen v případě, že nastala provozní situace, kterou zařízení není schopno vyřešit samo. Tím dochází jak k výraznému zvýšení výrobní kapacity, tak i k podstatné úspoře mzdových nákladů."

Poznámka

Pochází z těchto zdrojů: http://www.volny.cz/kostka2000/teplo.htm a http://www.romill.cz/
Obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46d1a9e873e60.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Dielektricky_ohrev.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse