Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Digitalizace televizního vysílání ve střední Evropě - bakalářská práce

Digitalizace televizního vysílání ve střední Evropě - bakalářská práce

Kategorie: Technické - ostatní, Žurnalistika a mediální vědy

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Bakalářská práce se zabývá analýzou stavu a postupu přechodu z analogového signálu na digitální televizní vysílání ve střední Evropě. První část je věnována novým pojmům, které s sebou digitalizace přináší, druhá popisuje přechod na digitální vysílání v České republice, včetně legislativy. Třetí část sumarizuje postup digitalizace na trhu střední Evropy. Čtvrtá část analyzuje problematiku celoevropského a amerického trhu v této oblasti. Závěr je věnován predikci vývoje digitalizace pro rok 2008.

Obsah

0.
Úvod
1.
Význam, vliv a funkce masových médií v životě jedince a společnosti
2.
Základní pojmy
2.1
Analogové vysílání
2.2
Digitalizace
2.3
Digitální vysílání
2.3.1
DVB-T
2.3.2
DVB-S
2.3.3
DVB-C
2.3.4
DVB-H
2.3.5
T-DAB
2.3.6
IPTV
2.4
Licence pro digitální vysílání
2.5
Kmitočty
2.6
Regionální radiokomunikační konference v Ženevě
2.7
Další pojmy
2.7.1
Set-top-box
2.7.2
Analogová tma
2.7.3
Digitální multiplex (MUX)
2.7.4
HDTV
2.7.5
Plnoformátová televize
3.
Služby spojené s digitalizací
3.1
Interaktivní televize
3.2
EPG
3.3
MHP
3.4
Doplňkové služby
3.5
DVB-H a DMB
3.6
Video-on-demand
3.7
Pay-per-view
3.8
Walled Garden
3.9
T-Commerce
3.10
Interaktivní hry
3.11
Interaktivní reklama
4.
Digitalizace v České republice
4.1
Postup spuštění digitálního vysílání
4.2
Rádiové kanály, termíny zahájení zemského digitálního vysílání, doba základního souběhu, termíny vypnutí vysílače velkého výkonu, termíny vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územních oblastech
4.3
Technické parametry
4.4
Informační kampaň
4.5
Legislativa spojená s digitalizací, Technický plán přechodu
4.6
Negativa a nedostatky digitalizace v České republice
5.
Digitalizace na trhu střední Evropy
5.1
Švýcarsko
5.2
Německo
5.3
Lichtenštejnsko
5.4
Rakousko
5.5
Polsko
5.6
Česká republika
5.7
Slovensko
5.8
Maďarsko
6.
Trendy v Evropě
7.
Digitalizace v USA
8.
Predikce vývoje digitalizace pro rok 2008
9.
Závěr

Úryvek

"Umberto Eco, slavný italský filozof, spisovatel a publicista, zase shledává nevýhody masové komunikace v nedostatku nebo spíše absenci zpětné vazby: „Masová komunikace se liší od komunikace z očí do očí. U hromadných prostředků neexistuje zpětná vazba, diváci nemohou reagovat a ten, kdo mluví, nemůže znát jejich reakce“. Eco však šel ještě dále ve svých úvahách o masmédiích – do svého díla Skeptikové a těšitelé z roku 1962 excelentně shrnul všemožné kritiky i obhajoby masové kultury, pokusím se je jen krátce shrnout:
Kritiky:
a). Masmédia se obracejí k různorodému publiku a přitom se řídí „průměrným vkusem“ a vyhýbají se originálním řešením;
b). Tím, že po celé zeměkouli šíří jednotnou „kulturu“ „homogenního typu“, masmédia ničí kulturní zvláštnosti jednotlivých etnických skupin;
c). Masmédia se obracejí k publiku, které si neuvědomuje sebe samo coby sociální skupinu;
d). Masmédia chtějí vyhovět danému vkusu a nesnaží se o změnu senzibility;
e). Masmédia se snaží vyvolat živé a nezprostředkované emoce;
f). Masmédia jsou podrobena zákonu nabídky a poptávky;
g). Případné produkty vyšší kultury šíří v nivelizované a „kondenzované“ podobě tak, aby se konzument nemusel namáhat a přemýšlet;
h). I produkty vyšší kultury jsou publiku nabízeny v obecné situaci naprosté nivelizace s ostatními produkty určenými k zábavě;
ch). Masmédia podporují pasivní a nekritický pohled na svět;
i). Masmédia šíří obrovské množství informací o přítomnosti a narušují tak historické povědomí;
j). Masmédia jsou dělaná jen pro zábavu ve volném čase, vyžadují pouze povrchní pozornost;
k). Masmédia se snaží publiku vnutit symboly a mýty založené na snadno přístupné univerzálnosti;
l). Aby toho média dosáhla, pracují s obvyklými postoji a fungují tudíž jako neustálé potvrzování toho, co si myslíme;
m). Což znamená, že i v případě, kdy se masmédia tváří jako nepředpojatá, dávají přednost projekcím směrem k hodnotám;
n). Masmédia se zdají být výchovným nástrojem, v podstatě však usilují o produkci zvenčí řízených lidských modelů.
Obhajoby:
a). Masová kultura není typická pro kapitalistický režim;
b). Zavrhovaná masová kultura nezabrala místo žádné fantomatické kultuře vyšší, jen se rozšířila v masách, které dříve přístup ke kulturním statkům neměly;
c). Je sice pravda, že masmédia nabízejí záplavu nerozlišených informací, popírat však, že takováto kumulace může být něčím formulujícím, by znamenalo zastávat velice pesimistický názor na lidskou přirozenost a nevěřit, že kumulace kvantitativních údajů, útočících jako stimuly inteligence na velké množství osob, by se aspoň u některých z nich nemohla kvantitativně proměnit;
d). Je přirozené, že formy pokleslé zábavy, jíž sice každý opovrhuje, nelze považovat za nějaký zvláštní znak současného úpadku mravů;
e). Homogenizace vkusu na určité úrovni v podstatě přispěla k odstranění kastovních rozdílů;
f). Je-li vydávání kulturně hodnotných děl v původním rozsahu za nízkou cenu a ve velkých nákladech, pak je to důkaz, že šíření „digestů“ v poslední době posloužilo jako stimul;
g). Je sice pravda, že příliš intenzívní šíření i těch nejhodnotnějších kulturních statků nakonec otupí receptivní schopnosti, takovéto „konzumování“ estetické či kulturní hodnoty je však vlastní každé době, jde jen o to, že dnes k němu dochází v makroskopickém rozměru;
h). Masmédia činí konzumenta citlivějším vůči tomu, co se děje ve světě;
ch). Masové sdělovací prostředky zavedly celky nových stylů, zavedly nové způsoby řeči, nová percepční schémata, a tak dochází k obnově stylu, který pak často má dopad i na tzv. vyšší umění a má je k pohybu a rozvoji.

Tak jako tak – masová komunikace má své místo a význam v životě každého člověka, tedy pokud nežije jako poustevník bez elektřiny uprostřed hlubokého lesa. Každý z nás je jí svým způsobem ovlivněn a ovládán, ale i vzděláván a poučován. "

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 32 stran. Práce obsahuje tabulky, mapy a grafiku.
V práci nejsou vyznačeny některé přímé citace.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19150
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse