Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Disperzní soustavy

Disperzní soustavy


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí

Charakteristika: Tato práce charakterizuje disperzní soustavy a také je dělí do základních skupin, kterým se poté podrobněji věnuje. Práce obsahuje informace o pravých i nepravých roztocích.

Obsah

1.
Disperzní soustavy
2.
Klasifikace
3.
Pravé roztoky
3.
1. Roztok
3.
1. 1. Dělení
3.
2. Ideální roztok
3.
Reálný roztok
4.
Složení roztoků
4.
1. Koncentrace
4.
2. Vlastnosti roztoků
5.
KIoloidní roztoky

Úryvek

"DISPERZNÍ SOUSTAVA

=směs, ve které jsou jednotlivé složky velmi jemně rozptýleny (dispergovány) a vzájemně mezi sebou promíseny.
-disperzní prostředí je složka, která je v přebytku
-disperzní podíl je rozptýlená složka, která se ve směsi v menším množství

KLASIFIKACE DISPERZNÍCH SOUSTAV

a) PODLE GEOMETRICKÉHO USPOŘÁDÁNÍ-sol-částice disperzního podílu jsou od sebe odděleny
-pokud je disperzním prostředím plyn, mluvíme o
aerosolu
-pokud je disperzním prostředím kapalina, jedná se o
lyosol
-gel-částice disperzního podílu se vzájemně dotýkají
-částice vytváří strukturu souvislé sítě prostupující
celý prostor systému
-má vzhled rosolovité látky
-po mírné deformaci je schopen se vrátit do
původního stavu
b) PODLE VELIKOSTI ČÁSTIC-pravé roztoky-disperzní podíl je rozptýlen až na molekuly nebo ionty
-koloidní disperze-disperzní podíl vytváří shluky částic
-hrubé disperze-dispergovaný podíl vytváří zrnka
-makrodisperze-zrnka jsou rozeznatelná okem
-mikrodisperze-zrnka jsou rozeznatelná otickým
mikroskopem"

Poznámka

Práce obsahuje vrzorečky o rozsahu cca čtvrt stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55c470f90e987.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
disperzni_soustavy.doc (77 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse