Distribuce


Kategorie: Marketing

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se přepracovaný přednáškový materiál k předmětu Marketing. V tomto případě se jedná o distribuci.
Obsah:
1. Co je distribuce?
2. Co je jejím úkolem?
3. Faktory ovlivňující způsob distribuce
4. Distribuce
a) Intenzivní
b) Selektivní
c) Exkluzivní
5. Strategie tahu
6. Strategie tlaku
7. Distribuční politika
8. Distribuční cesta
a) Co musí distribuční cesta zajistit?
b) Cesty přímé a nepřímé
c) Charakteristika distribučních cest - mezičlánky, jejich počet a funkce
d) Spotřebitelské trhy
e) Trhy organizací
f) Organizační uspořádání distribučních cest - konvenční, vertikální nebo horizontální systémy
g) Fyzická distribuce
9. Služby poskytované zákazníkům
a) Měření úrovně služeb (dodací lhůta, spolehlivost dodávky, kvalita dodávky, úplnost dodávky)
b) Funkce distribučního kanálu
c) Funkce velkoobchodu
d) Typy velkoobchodu
e) Funkce maloobchodu
f) Maloobchodní mix
g) Typy maloobchodních prodejen
Úryvek z práce:
"1. Maloobchod v prodejnách
- supermarkety
- hypermarkety
- obchodní domy
- diskontní prodejny
- obchodní střediska
2. Maloobchod bez prodejen
- katalogové prodejny
3. Maloobchodní společenství
- centrálně řízené maloobchodní jednotky
- dobrovolná sdružení maloobchodníků
- maloobchodní družstva
- družstva spotřebitelů..."

Obsah

.

Úryvek

.

Poznámka

Práce ve formátu MS PowerPoint (*.ppt). Jedná se o přepis přednášek ve velmi heslovité podobě.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43e7aef330622.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Prezentace_distrubuce.ppt (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse