Název Goodness Staženo

Marketingové prostředí

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

1736x

Marketingová strategie a její vytváření

Práce nejprve definuje jednotlivé typy marketingových strategií. Poté se již zabývá postupem jejich vytváření. Uvádí také faktory, které je ovlivňují.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

1242x

Základy marketingu - výpisky z přednášek

Jedná se o zpracované okruhy ke zkoušce z předmětu Základy marketingu na vysoké škole. Práce se věnuje historii marketingu, jeho podstatě a významu, d... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

1025x

Podstata marketingu

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

1023x

Distribuce

Jedná se přepracovaný přednáškový materiál k předmětu Marketing. V tomto případě se jedná o distribuci.
Obsah:
1. Co je distribuce?
detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

824x

Marketingová komunikace

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

381x

Marketing

Jedná se zpracování přednáškového materiálu k předmětu Marketing.
Obsah:
1. Osnova
2. Marketing
a) základní vymezení pojmu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

380x

Marketing - Produkt

Produkt - klasifikace výrobků, užitek, křivka života výrobku, značka, nové výrobky.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

358x

Vznik a vývoj marketingu

Práce přehledně, v heslech, shrnuje základní poznatky o marketingových teoriích, podnikatelských koncepcích, funkci marketingu, marketingovém prostřed... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

325x

Marketing - Promotion

Reklama - plánování reklamy, základní prostředky, klasifikace reklamy. Podpora prodeje - cíle, zaměření. Public Relations - image firmy. Osobní prodej... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

250x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »