Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dlouhodobá nezaměstnanost

Dlouhodobá nezaměstnanost

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá problémem dlouhodobé nezaměstnanosti. V úvodu seznamuje se statistikami nezaměstnanosti v ČR a zemích EU, pokouší se diagnostikovat problém. Důraz je kladen na zjišťování příčin, především ekonomických, ale také sociálních a kulturních. Práce popisuje důsledky nezaměstnanosti, mezi které řadí především snížení životní úrovně, změnu vnímání času, sociální izolaci, i zhoršení zdravotního stavu apod. Uvádí možná východiska řešení v podobě preventivní funkce předcházení negativním důsledkům vzniklých sociální situací. Autor seminární práce připojuje také vlastní návrhy na řešení dané situace.

Obsah

1.
Úvod
2.
Diagnóza problému: incidence a prevalence sociálního problému, ukazatele zjišťování
3.
Příčiny vedoucí ke dlouhodobé nezaměstnanosti
3.1.
Ekonomické příčiny
3.2.
Sociální a kulturní příčiny
4.
Důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti
4.1.
Období pasivity
5.
Možná východiska a řešení
5.1.
Politika zaměstnanosti
5.2.
Nástroje sociální politiky
5.3.
Preventivní funkce
6.
Vlastní návrhy na řešení situace

Úryvek

"4 Možná východiska a řešení
Společnost požaduje, aby nezaměstnaný člověk neustával v aktivitě ani v případě opakovaných neúspěchů při hledání zaměstnání. To však neodpovídá realitě. Jak jsme si ukázali, tak po určité době (zpravidla 6 - 12 měsíců) přestává nezaměstnaný aktivně hledat zaměstnání. Adaptuje se na situaci nezaměstnanosti a volí některou životní strategii, která mu umožňuje udržet si psychickou rovnováhu a odolat negativním důsledkům dlouhodobé nezaměstnanosti. Od dlouhodobě nezaměstnaných osob se nedá do budoucna očekávat, že své chování a postupy změní.
Úřady práce nedisponují v současné době dostatečnou personální kapacitou na to, aby dokázaly řešit složité a kumulované problémy dlouhodobě nezaměstnaných jedinců. Důsledkem bývá skutečnost, že právě dlouhodobě nezaměstnaní docházejí na úřad práce nejméně často (někdy pouze jednou za 1-3 měsíce). Také jednání s nimi je na úřadu práce zpravidla velmi rychlé. Vzhledem k této praxi je zřejmé, že dlouhodobě nezaměstnaný člověk není nucen změnit zvolenou životní strategii a není ani v silách zprostředkovatelů poskytnout mu dlouhodobější individuální podporu, které by vedla k řešení jeho problémů a podstatně zvýšila šance na jeho uplatnění na tru práce.

Politika zaměstnanosti
Jako politiku zaměstnanosti označujeme opatření, která nabídku a poptávku na trhu práce ovlivňují bezprostředně a znamenají určité zpružnění přizpůsobovacích mechanismů na tomto trhu.
Současná politika zaměstnanosti ve vyspělých zemích světa opouští preferenci příjmové ochrany nezaměstnaných a stále více přechází na investování do lidského potenciálu, které se jeví jako vysoce efektivní záležitost. Do centra pozornosti vlád v oblasti politiky zaměstnanosti se dostává podpora nabídky práce v podobě její další kultivace (zvyšování kvalifikace pracovníků, rekvalifikační kursy, pracovní výcvik, různé formy doškolování apod.).

Zdrojem financování jednotlivých aktivit politiky zaměstnanosti jsou bud' vytvářené účelové fondy, založené na bázi pojištění v nezaměstnanosti (pojistné platí jak zaměstnavatelé tak zaměstnanci) nebo příslušné kapitoly státního rozpočtu.

Politika zaměstnanosti většiny vlád světa se orientuje na tyto cíle a úkoly:

• Zajišt'uje rozvoj infrastruktury trhu práce tím, že zabezpečuje zprostředkovatelské a informační služby. Zmiňovaná segmentace trhu práce totiž vyžaduje, aby vláda prostřednictvím určitých opatření v rámci politiky zaměstnanosti přispívala k lepší informovanosti o volných pracovních příležitostech a odstraňovala existující bariéry pro transakce na trhu práce.

• Podílí se na přípravě adaptabilní pracovní síly, která by byla schopná se lépe přizpůsobit potřebám trhu práce. Jde zejména o realizaci různých kvalifikačních a rekvalifikačních programů a kurzů.

• Vytváří příznivější podmínky pro územní mobilitu pracovních sil tím, že podává informace o volných pracovních příležitostech třeba v sousedních lokalitách, že vyplácí určité příspěvky v případě stěhování apod."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 9 stran. Obsahuje graf a tabulky.
Částečně čerpáno z: www.reintegra.cz/reintegra/images/ProblemNezamestnanosti_tisk.pdf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14662
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse