Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dlouhodobé závazky a rezervy - maturitní otázka z účetnictví 9/15

Dlouhodobé závazky a rezervy - maturitní otázka z účetnictví 9/15


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z účetnictví formou odrážek pokrývá základní otázky účtování dlouhodobých závazků a rezerv. Po přiblížení účetní práce s dlouhodobými závazky uvádí zásady poskytování dlouhodobých úvěrů či seznamuje s obsahem úvěrové smlouvy. Druhá polovina práce se zaměřuje na tvorbu několika typů rezerv a její důvody. Předchozí část série naleznete zde Bankovní úvěry a výpomoci - maturitní otázka z účetnictví 8/15 a následující zde Účetní závěrka - maturitní otázka z účetnictví 10/15.

Obsah

1.
Charakteristika dlouhodobých závazků
2.
Dlouhodobé závazky
3.
Zásady poskytování dlouhodobých úvěrů
4.
Možnosti užití dlouhodobých úvěrů
5.
Obsah úvěrové smlouvy
6.
Podstata tvorby rezerv
7.
Zákonné rezervy
8.
Ostatní rezervy

Úryvek

"Charakteristika dlouhodobých závazků
- dlouhodobé cizí zdroje, jejichž doba splatnosti je delší než 1 rok
Dlouhodobé závazky
473 – emitované dluhopisy – tento účet se používá v případech, kdy účetní jednotka vydává úvěrové CP s dobou splatnosti delší jak 1 rok
-emise dlouhodobých dluhopisů 375/473
-prodej dluhopisů 221/375
-proplacení v době splatnosti 473/221
475 – dlouhodobé přijaté zálohy – účtují se zde přijaté zálohy od odběratelů před splněním dodávky jejichž zúčtování je delší jak 1 rok
-přijatá záloha 221/475
-FAV 311/602
/343
vyúčtování přijaté zálohy 475/311

478 – dlouhodobé směnky k úhradě – účtují se zde vydané směnky na úhradu závazků jejichž splatnost je delší než 1 rok
-FAP 042/321 (100 000/119 000)
343/ ( 19 000/119 000)
-úhrada FAP 321/478 (119 000)
-úrok 562/478 (5 000)
-úhrada směnky 478/221 (124 000)

479 – ostatní dlouhodobé závazky – účtují se zde například dlouhodobé půjčky (od jiného podniku)
-221/479
Zásady poskytování dlouhodobých úvěru
- splatnost úvěru je delší než 1 rok
- poskytuje se na nákup majetku dlouhodobějšího charakteru (né na výplaty)
- platí se úroky + poplatky ze vedení ÚÚ"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek, důležité informace jsou značeny tučně nebo barevně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4facc7c3c9d64.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Dlouh_zavazky_rezervy_MO.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse