Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věhuje zevrubné charakteristice dlouhodobého hmotného majetku, tedy jeho členění, zdrojům krytí, oceňování, pořízení, odepisování, přírůstkům, údržbě, vyřazení a evidenci.

Obsah

1.
Majetek
2.
Členění majetku
3.
Dlouhodobý hmotný majetek
4.
Zdroje krytí majetku
5.
Oceňování DHM
6.
Pořizování DHM
7.
Odepisování DHM
8.
Přírůstky a úbytky DHM
9.
Udržování a opravy DHM
10.
Vyřazení DHM
11.
Evidence DHM
12.
Seznam použité literatury

Úryvek

"Zdroje krytí majetku

Zdroje krytí majetku vyjadřují, jakým způsobem, od koho si podnikatel opatřil svůj potřebný majetek. Tyto zdroje označujeme jako vlastní a cizí. Označují se též jako kapitál vlastní a kapitál cizí.
Vlastní zdroje udávají hodnotu majetku, která byla vložena do podnikání podnikateli, a která byla vytvořena činností podnikatelského subjektu. Vlastní zdroje podmiňuje organizačně právní forma podnikání a vyplývají z příslušných právních předpisů, mezi které patří zejména obchodní zákoník a zákon o státním podniku. Vlastní zdroje obsahují základní jmění, vytvořené kapitálové fondy a fondy ze zisku a hospodářský výsledek.
Základním jměním se rozumí souhrn všech peněžních prostředků a penězi ocenitelných hodnot (nepeněžních vkladů) vložených do podniku společníky, členy nebo zakladatelem.
Cizí zdroje udávají výši majetku, kterou si opatřil podnikatelský subjekt od jiných osob právnických nebo fyzických a která byla svěřena jen na určitou dobu. K cizím zdrojům patří úvěry poskytované peněžními ústavy a závazky (dluhy) vůči různým osobám (dodavatelům, státu).
Úvěry od peněžních ústavů: peněžní ústavy (banky a spořitelna) poskytují podnikatelským subjektům při splnění daných podmínek na stanovený účel a na určitou dobu úvěry, jejichž návratnost musí být podnikateli zajištěno.
Podle doby splatnosti rozlišujeme účty: ● krátkodobé (splatné do jednoho roku)
● střednědobé (splatné do dvou až čtyř let)
● dlouhodobé (splatné za delší dobu než 4 roky)

V účetnictví považujeme úvěry střednědobé za úvěry dlouhodobé."

Poznámka

Práce částečně čerpá z těchto URL:
http://www.akont.cz/di_zajimavosti_template.php?template=formy.php
http://multiedu.vslib.cz/~jaroslava.syrovatkova/ERP/Majetek%20podniku.doc a http://certik.ruk.cuni.cz/ASUK/statutarni/opatreni_rektora/2000/or-00-01.html
Součástí jsou i tabulky odpisových plánů.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7747
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse