Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá dlouhodobým nehmotný a hmotným majetkem, který charakterizuje. Popisuje jeho pořízení, odepisování a vyřazení z provozu. Dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek dále třídí.

Obsah

1.
Dlouhodobý majetek
1.1.
Třídění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
1.1.1.
Dlouhodobý nehmotný majetek
1.1.2.
Dlouhodobý hmotný majetek
1.2.
Pořizování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
1.3.
Odepisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
1.3.1.
Účetní odpisy
1.3.2.
Daňové odpisy
1.4.
Vyřazování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Úryvek

"2. Dlouhodobý majetek

2.1 Třídění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Dlouhodobý majetek představuje z hlediska likvidity majetek s využitelností delší než jeden rok. V účetnictví je mu přiřazena účtová třída 0.
Dlouhodobý majetek zahrnuje:
• dlouhodobý nehmotný majetek (DNM), obsahuje nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, ocenitelná práva software, zařizovací výdaje a goodwill, s dobou použitelnosti delší než jeden rok, od výše ocenění určené účetní jednotkou.
• dlouhodobý hmotný majetek (DHM), kterým se rozumí samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí, které mají dobu použitelnosti delší než jeden rok. Bez ohledu na výši ocenění sem stále patří pozemky, stavby, pěstitelské celky tažná zvířata, předměty z drahých kovů a jiný dlouhodobý majetek.
• dlouhodobý finanční majetek (DFM) tzn. Půjčky poskytnuté účetní jednotkou s dobou splatnosti delší než jeden rok, cenné papíry a podíly se splatností delší než jeden rok a dlouhodobý majetek pronajatý v rámci smlouvy o nájmu podniku v souladu s obchodním zákoníkem

DNHM se stávají věci uvedené do užívání, které jsou doloženy příslušnými doklady, na jejichž podkladě o této skutečnosti účtujeme.

2.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
Dlouhodobý nehmotný majetek je vedený v účtové skupině 01 a je postupně odepisován.

Na účtu 011- Zřizovací výdaje se účtují výdaje spojené se zřízením nového podniku např. (soudní, notářské a jiné náklady na pracovní cesty, mzdy, nájemné aj.) Nejsou zde účtovány výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku, nebo zásob a výdaje na reprezentaci."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku. Čistý text tvoří cca 3,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13576
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse