Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dlouhodobý majetek podniku - maturitní otázka 7/19

Dlouhodobý majetek podniku - maturitní otázka 7/19


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o maturitní otázku z ekonomie, která představuje dlouhodobý majetek podniku z pohledu možností a podmínek jeho pořízení, jak se s majetkem dále účetně nakládá nebo kdy je možné jej odepsat. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Informační soustava podniku - maturitní otázka 6/19, následující Oběžný majetek podniku - maturitní otázka 8/19.

Obsah

1.
Dlouhodobý majetek
a) Hmotný dlouhodobý majetek
b) Nehmotný dlouhodobý majetek
c) Finanční
2.
Pořizování dlouhodobého majetku
3.
Oceňování dlouhodobého majetku
4.
Vyřazení dlouhodobého majetku
5.
Evidence dlouhodobého majetku

Úryvek

"Oceňování dlouhodobého majetku
1) pořizovací cena – cena fakturovaná za konkrétní majetek a všechny náklady spojené s pořízením ( doprava, montáž, projektová dokumentace, clo, atd.)
2) vlastní náklady – cenou majetku, který si sami vyrobíme nebo postavíme
3) reprodukční pořizovací cena – cenu stanoví soudní znalec úředním odhadem – používá se v případech, kdy nemáme doklad o ceně

Vyřazení dlouhodobého majetku
1) Likvidace - z důvodu technické zaostalosti
- z důvodu neopravitelných poruch
2) Prodej- nepotřebné pro zajišťování vlastní činnosti
3) Přeřazení do osobního užívání- podnikatel již nepotřebuje dlouhodobý majetek pro podnikání, ale upotřebí jej v osobním užívání
4) Darování- podnikatel může darovat dlouhodobý majetek např. formou sponzor. darů
5) V důsledku škody nebo manka – např. při živelné pohromě"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4768de7583f1f.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Majetek_podniku_dlouhodoby.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse