Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Dluhopisy - studijní materiál

Dluhopisy - studijní materiál

Kategorie: Burzy a cenné papíry

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje základní pojmy, týkající se dluhopisů. Obsahuje nejen definice dluhopisu, ale také náležitosti, dělení, zvláštní a nové formy dluhopisů. Věnuje se výpočtům výnosů i operacím s dluhopisy. Charakterizuje různé typy obligací a vysvětluje rozdíly mezi akciemi, podílovými listy a dluhopisy.

Obsah

1.
Dluhopis
2.
Jmenovitá hodnota
3.
Emisní kurz
4.
Tržní cena
5.
Dělení dluhopisů
5.1
Dělení z hlediska emitentů
5.1.1
Dluhopisy veřejného sektoru
5.1.2
Bankovní dluhopisy
5.1.3
Dluhopisy korporací
5.2
Dělení dle doby splatnosti
5.2.1
Krátkodobé dluhopisy
5.2.2
Střednědobé dluhopisy
5.2.3
Dlouhodobé dluhopisy
5.2.4
Věčné dluhopisy
5.3
Dělení dle formy (převoditelnosti) dluhopisu:
5.3.1
Na majitele
5.3.2
Na jméno a na řád
5.4
Dělení dle formy důchodu
5.4.1
Dluhopis s pevným zúročením
5.4.2
Dluhopis s proměnlivým zúročením
5.4.3
Dluhopis s nulovým kuponem (zúročením)
5.4.4
Dluhopisy z proměnlivým zúročením – FRN
5.5
Nové druhy dluhopisů
5.5.1
Duální měnové dluhopisy
5.5.2
Dluhopisy s nulovým kuponem
5.5.3
Dluhopisy s částečným úpisem
5.5.4
Indexované dluhopisy
5.5.5
Dluhopisy s indexovanými splatnými částkami
5.5.6
Svlečené dluhopisy
5.5.7
Prašivé obligace
5.6
Zvláštní druhy dluhopisů
5.6.1
Zástavní list
5.6.2
Komunální list
6.
Náležitosti dluhopisů
6.1
Plášť dluhopisu
6.2
Kupónový arch obsahuje
7.
Výnosy
7.1
Zdaňování výnosů z cenných papírů (vyjma hypotečních zástavních listů)
7.2
ISIN
7.3
Kurs předchozí
7.4
Změna kursu
7.5
Objem obchodu
7.6
Alikvotní úrokový výnos
7.7
Hrubý výnos ke dni splatnosti
8.
Základní rozdíly mezi akciemi, podílovými listy a dluhopisy
9.
Referenční ceny dluhopisů
10.
Ostatní pojmy
10.1
Komunální obligace
10.2
Zaměstnanecké obligace
10.3
Euroobligace
10.4
Konvertibilní obligace
10.5
Alikvotní úrokový výnos
10.6
Výnos do doby splatnosti
10.7
Cenová citlivost dluhopisu
10.8
Durace
10.9
Konvexita
10.10
Anuita
10.11
Perpetuita
10.12
Konzola
10.13
Blokový obchod

Úryvek

“Nové druhy dluhopisů

Duální měnové dluhopisy – dluhopisy, které mají pevně stanovené rozdílné měny při upisování, umořování a placení úroků. Tyto dluhopisy umožňují spekulaci na odlišný vývoj obou měn a úrokových sazeb.
 duální měnové dluhopisy bez opcí
 duální měnové dluhopisy s opcemi – investor má právo požadovat placení úroků a umoření vloženého kapitálu v měně půjčky nebo podle volby v jiné měně s předem stanoveným kursem.

Dluhopisy s nulovým kuponem – dlužní úpisy, které jsou vydávány pod nominální hodnotou. Při umořování je splatná nominální hodnotu dluhopisu.

Dluhopisy s částečným úpisem – dluhopisy, které kupující platí ve dvou splátkách.

Indexované dluhopisy – dluhopisy, které jsou chráněny před poklesem jejich investiční hodnoty. Zajištění hodnoty dluhopisu (vloženého kapitálu) a hodnoty úrokových plateb se zabezpečuje vázáním na určitý index nebo cenu, např. na index mezd, index velkoobchodních cen, cenu zlatu, cenu stříbra.

Dluhopisy s indexovanými splatnými částkami (bull and bear bonds) – nazývány jako „býčí a medvědí dluhopisy“. Jedná se o zvláštní druh dluhopisu, jehož umořovací kurs je závislý na vývoji akciových indexů. dluhopisy jsou emitovány ve dvou tranších. jedna tranše je určena pro ty investory, kteří očekávají vzestup bazického akciového indexu (bull tranše – býk je spekulantem na vzestup akciových kursů). Druhá tranše je naopak určena pro ty investory, kteří očekávají pokles akciových kursů (bear tranše – medvěd je spekulantem na pokles akciových kursů). Vzestup umořovací hodnoty pro majitele jedné tranše vede k poklesu umořovací hodnoty pro majitele druhé tranše.

Svlečené dluhopisy – dluhopisy, které jsou rozděleny na dvě části – na úrokovou část a na část reprezentující jistinu. Ta tyto dvě části jsou vydány cenné papíry, které jsou prodávány odděleně. Úroková část má charakter anuitního dluhopisu a část zastupující jistinu má charakter dluhopisu s nulovým kuponem.

Prašivé obligace – dluhopisy s nízkou hodnotou ratingu. Za „prašivé obligace“ jsou považovány ty dluhopisy, které mají rating v neinvestiční úrovni. Dluhopisy mohou být v neinvestičních skupinách zařazeny z několika důvodů:
 zhoršila se finanční situace emitenta a ratingová agentura snížila rating z investičného stupně na spekulativní stupeň („padlí andělé“)
 nově vznikající firmy mají nedostatečnou finanční historii, proto jsou považovány za více rizikové.
 firmy mohou přesáhnout přijatelnou úroveň zadluženosti a stanou se příliš rizikovými.
Druhy prašivých obligací:
 Dluhopis s odloženými úrokovými platbami – prašivá obligace, ze kterou nejsou v prvních letech vypláceny žádné úroky. Je emitován pod nominální hodnotou a má v první fázi charakter dluhopisu s nulovým kuponem.
 Dluhopis s rostoucí úrokovou sazbou – prašivá obligace, přičemž úroková sazba se postupně zvyšuje.
 Dluhopis s volbou formy placení úroků – prašivá obligace, která dává emitentu právo volby formy výplaty úroků. Úrokové platby mohou být vypláceny buď v hotovosti nebo předáním dalšího dluhopisu majiteli, jehož nominální hodnota se rovná dlužné částce úrokové platby.
 Dluhopis s možností změny úrokové sazby - dává vydavateli možnost změnit úrokovou sazbu tak, aby se tato prašivá obligace obchodovala za předem stanovenou cenu."

Poznámka

Pozor na aktuálnost některých uvedených informací.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera797
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse