Dobro

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce na téma dobro, která popisuje historický vývoj pojmu spolu se vznikem pojmu a jeho význam. Dále se práce zabývá historickým výkladem pojmu, kde se hledá podstata dobra, jeho chápání ve starověkém Řecku, ve středověku, v osvícenství, ale i novodobé názory. Filozofický význam pojmu z hlediska morálního, semiotického a ideologického. Kapitola o obecném dobru pojednává o obecném chápání pojmu. V závěru práce je popisován vztah mezí dobrem a zlem a jejich vztahem a poměrem. Práce obsahuje i poznámkový aparát a bohatý odkaz na literaturu.
Obsah:
1. Obsah
2. Historický vývoj pojmu
3. Historický výklad pojmu
4. Filozofický význam pojmu
5. Obecné dobro
6. Dobro a zlo
7. Závěr
8. Seznam použité literatury
9. Seznam rozšiřující literatury
Úryvek z práce:
"HISTORICKÝ VÝVOJ POJMU
Historicky se vyvinul výraz „dobro“ jako substantivizace adjektiva „dobrý“, které v důsledku dlouhého vývoje sahajícího až do středověku získalo velmi rozmanité významy. „Dobrý“ hlavně znamená: vhodný, schopný, způsobilý - ve smyslu účelného; důsledný znamenitý, řádný; potěšující, příjemný - v psychologickém smyslu; krásný, dobrotivý, nápomocný, přiměřený. Specificky mravní význam se vyvinul pravděpodobně teprve pod vlivem latinského „bonus“ po rozšíření křesťanství, zvláště přiřazením výrazu „dobrý“ k abstraktním mravním zákonům křesťanství a feudální stavovské morálky. Z těchto významů se vyvinulo i „dobro“, které je tedy rovněž velmi mnohoznačným výrazem.1)
HISTORICKÝ VÝKLAD POJMU
Hledání podstaty dobra, určitého mravního ideálu každé epochy či filozofické školy, se táhne celou historií od nejstarších dob.
Již v antickém Řecku se objevuje pluralita názorů na daný problém. Pro někoho se stává „dobro“ středem úvah jako rozhodující idea: „dobro“ je zdrojem jsoucna všech idejí a jeho poznání znemožňuje člověku konat zlo. V říši idejí stojí nejvýše „idea nejvyššího dobra“. Ta je v jistém smyslu ideou idejí. „Nejvyšší dobro“ je nadřazeno všemu ostatnímu jako nejvyšší cíl, je posledním a konečným cílem světa. Ze spojení „ideje nejvyššího dobra“ s názorem, že na světě idejí se člověk podílí nesmrtelnou duší, pak vzniká názor, že cílem člověka je osvojit si „nejvyšší dobro“ tím, že se pozdvihne do nadsmyslového světa. Tělo a smysly jsou pak pouta, jež mu v tom zabraňují.2)
To je však pouze jeden z možných výkladů. Sám obsah pojmu, chápaného jako vrcholný účel života, je však však v samotné řecké filozofii podstatně rozmanitější: může to být také například blaženost, štěstí, umírněná slast, duševní vyrovnanost, nenáročnost atd.
Středověké myšlení vztahuje vždy hledání „dobra pozemského, světského“ k „dobru svrchovanému, náboženskému“, jímž je Bůh...."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4150
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse