Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dobývání Číny mongolskými nájezdníky a nastolení dynastie Yuan

Dobývání Číny mongolskými nájezdníky a nastolení dynastie Yuan

Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce popisuje výboje mongolského chána Chublaje na území Číny, které vyvrcholily v roce 1279 nastolením dynastie Yuan. Zabývá se podrobně celou historii od rané doby, až po samotné dobytí země. Věnuje se jednotlivými bitvám, válečným úspěchům, i neúspěchům. Barvitě popisuje všechny okolnosti s touto událostí související.

Obsah

1.
Úvod
2.1.
Raná doba
2.2.
Chubilaj a Čína, 1253 – 1259
2.3.
Chubilaj versus Arigh Böke
2.4.
Dobytí dynastie Song
3.
Závěr

Úryvek

"V roce 1229, kdy Chublajův strýc Ögödej, upřednostněn před jeho otcem Tolujem, byl zvolen jako nástupce Čingis chána, se zdálo nepravděpodobné, že by Chubilaj hrál více než vedlejší roli v mongolské historii. Pouze několik lidí mohlo předpovědět, že by se mohl stát nejmocnější postavou Mongolské říše.
Jedna z těch, kteří toto předpověděli, byla jeho značně schopná a inteligentní matka Sorghaghtani Beki. Sorghaghtani vychovala čtyři syny – Möngkeho, Chubilaje, Hülegüa a Arigh Bökeho, kteří se stali panovníky, zasvětila svůj život kariéře svých synů a nepolevila ve své snaze, dokud její synové nenastoupili na trůn. Současníci Sorghaghtani ji považovali za jednu z největších žen její doby. Nebýt její politické obratnosti a tréninku, který poskytovala svým synům, těžko by úspěšně nahradili ögödejovce jako mongolskou vládnoucí linii.
Sorghaghtani hluboce ovlivnila své syny. Především se ujistila, že budou vzdělaní, což je nepostradatelná dovednost pro ty, kteří aspirují stát se vládcem velké říše. Navíc po svém vzoru je učila základům politických pravidel. Například ve svém údělném panství v severní Číně nevykořisťovala čínské poddané ani nedrancovala. Pochopila, že zisky z daní se zvýší, pokud bude podporovat místní zemědělskou ekonomiku, nikoliv zasahovat do ní. Její politika náboženské tolerance taktéž udělala dojem na její syny. Ačkoliv sama byla nestoriánskou křesťankou, věnovala finanční prostředky a jinou pomoc buddhistickým klášterům, taoistickým chrámům a islámským náboženským akademiím (madrasa) . Domnívala se, že přízeň církví v říši jí může zjednodušit vládu. Pro správu svých území najala různé čínské poradce, aby jí navrhli vhodné zřízení, jak řídit čínské poddané.
Sorghaghtani porodila Chubilaje 23. září 1215, v roce, kdy Čingis chán dobyl Peking. Záznamy týkající se Chubilajova dětství, vzdělání a cest jsou omezené. Ačkoliv se zdá jasné, že výchova byla ponechána jeho matce, jelikož jeho otec Toluj byl na válečném tažení v Centrální Asii a Číně v době Chubilajova dětství a dospívání. Sorghaghtani najala Ujgura jménem Tolochu, aby učil Chubilaje číst a psát mongolsky. Ujistila se, že je Chubilaj vystaven čínskému způsobu myšlení skrze čínské rádce, ačkoliv je s podivem, že nebyl vyučován čínštině. Byla taktéž odpovědná za Chubilajovo první úřednické místo. Přemluvila svého švagra Ögödeje, aby udělil Chubilajovi pravomoc nad Xingzhou, regionem v Hebei, který měl v roce 1236 populaci deseti tisíce domácností. Následujíc vzoru své matky, Chubilaj se usiloval o dobré vztahy s čínskými poddanými skrze podporu zemědělství a náboženskou toleranci. Stejně jako jeho matka kolem sebe shromáždil kliku rádců, většinu z nich tvořili Číňané. Později ve své kariéře konzultoval nestoriánské křesťany, tibetské buddhisty a muslimy z Centrální Asie a neomezoval se pouze na čínské poradce.
Chubilajovi raní rádcové byli eklektického druhu. Mnich Haiyun (1205-7) mu představil poučky a pravidla buddhismu a zařídil setkání mezi ním a Liu Bingzhunem (1216-4), který se ukázal být jedním z Chubilajových nejcennějších poradců. Zhao Bi (1220-76) učil Chubilaje konfucianismu. Ale Yao Shu (1201-78) byl nesporně nejvlivnějším z jeho konfuciánských rádců, jelikož byl „praktickým a všestranným učencem, který dovedně přizpůsobil své klasické vzdělání měnícím se okolnostem.“ Jeho pragmatismus a realismus apeloval na Chubilaje a mongolskou šlechtu. Yao Shuovi rady byly vždy formulovány logicky, že jim Mongolové dokázali rozumět. Několik konfuciánských poradců sloužilo Chubilajovi jen neochotně. Zhao Fu, jeden z těchto méně-než-okouzlených poradců, byl jednou povolán Chubilajem. Během jejich konverzace se ho Chubilaj zeptal, jak si podmanit Jižní Song. Zhao odpověděl, „Song je země mé matky a otce. V žádném případě nepovedu jiné, aby napadli mou matku a otce."

Poznámka

Tato práce obsahuje portrét a mapy. Čistého textu v práci je cca 15 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14945
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse