Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dodržování IFRS při sestavování konsolidovaných účetních závěrek

Dodržování IFRS při sestavování konsolidovaných účetních závěrek

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje dodržování IFRS (International Financial Reporting Standards), tzn. Mezinárodních standardů účetního výkaznictví při sestavování konsolidovaných účetních závěrek. Sleduje tyto Mezinárodní standardy jak v EU, tak na území ČR, kde se zaměřuje na standardy IFRS 3 a International Accounting Standards (IAS) 12, 21, 27, 28 a 31.

Obsah

1.
IFRS a Evropská unie
2.
IFRS a Česká republika
2.1.
IFRS 3 – Podnikové kombinace
2.2.
IAS 12 - Daně ze zisku
2.3.
IAS 21 - Dopady změn směnných kurzů cizích měn
2.4.
IAS 27 - Konsolidovaná a individuální účetní závěrka
2.5.
IAS 28 – Investice do přidružených podniků
2.6.
IAS 31 – Účasti ve společných podnicích

Úryvek

"1. IFRS a Evropská unie
V roce 2002 schválila Evropská unie směrnici, podle které mají od roku 2005 všechny kótované společnosti EU sestavující konsolidovanou účetní závěrku postupovat dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Jen ve dvou zvláštních případech mohou členské státy dočasně osvobodit některé společnosti od povinnosti postupovat dle IFRS:
1) jedná se o společnosti, které jsou kótované na burze a používají US GAAP,
2) společnosti mající pouze veřejně obchodovatelné dlužné cenné papíry.
3) alokujeme pořizovací náklady na nabytá aktiva a převzaté závazky

2. IFRS a Česká republika
Povinnost sestavovat účetní závěrku dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví mají všechny společnosti, které jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu. Tím máme v ČR na mysli Burzu cenných papírů a RMS systém.
Tato povinnost vznikla těmto společnostem spolu se vstupem České republiky do Evropské unie, tedy od 1. května 2004.
Ostatní konsolidující jednotky, které nespadají do výše zmíněné skupiny společností si mohou zvolit, zda budou při konsolidaci postupovat dle IFRS či dle českých účetních předpisů.
V následující části bychom si uvedli základní vymezení jednotlivých standardů, které se týkají oblasti konsolidace a uvedli případné srovnání s českou účetní legislativou.

IFRS 3 – Podnikové kombinace
Cílem IFRS 3 je vymezení požadavků na sestavení finančních výkazů jednotek, které provedly podnikovou kombinaci. Tou rozumíme spojení samostatných účetních jednotek do účetní jednotky jediné. U všech těchto kombinací se užije metoda koupě. Metoda spojení podílů, která byla uplatňována ve standardu IAS 22, je zde výslovně zakázána.

Postupy při metodě koupě:
1) identifikujeme nabyvatele,
2) stanovíme pořizovací náklad podnikové kombinace k datu směny,
3) alokujeme pořizovací náklady na nabytá aktiva a převzaté závazky.
Přebytek pořizovacího nákladu nad reálně oceněnými převzatými aktivy a závazky představuje goodwill. Ten není dle IFRS odepisován ale je ho třeba minimálně jednou ročně testovat na snížení hodnoty. V případě že takto vypočtená částka je záporná, jedná se o okamžitý zisk. Menšinové podíly jsou v rozvaze vykázány jako součást vlastního kapitálu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13109
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse