Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Dokumentace a soupis hmotných památek židovské kultury - slovensky

Dokumentace a soupis hmotných památek židovské kultury - slovensky

Kategorie: Historie, Religionistika/Náboženství, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Diplomová práce se zaměřuje na dokumentaci a soupis hmotných památek židovské kultury, úzce spojenými s významnými osobnostmi židovské víry komunit v Žilině, Bytči, Rajci a Kysuckém Novém Městě. Po představení základních pojmů autor přibližuje proudy judaismu a židovské svátky. Krátce shrnuje i historii Židů na Slovensku a poté je velká část věnována soupisu hmotných památek ve výše uvedených městech. Práce je doplněna životopisnými údaji významných osobností židovské kultury ve vybraných městech a je uzavřena popisem národního muzea holokaustu v Izraeli.

Obsah

0.
Úvod
1.
Základy judaismu
1.1.
Bible
1.2.
Náboženství a jeho základní črty
1.3.
Proudy judaismu
1.4.
Židovské svátky
1.5.
Nejznámější židovské symboly
2.
Dějiny Židů na Slovensku
2.1.
Historie židovských obcí na Slovensku
2.2.
Průběh deportací na Slovensku
2.3.
Současná situace
3.
Památky židovské kultury v Bytči, Kysuckém Novém Městě, Rajci a v Žilině
3.1.
Bytča
3.2.
Kysucké Nové Město
3.3.
Rajec
3.4.
Žilina
4.
Významné osobnosti židovské kultury v okolí Bytče, Kysuckého Nového Města, Rajce a Žiliny
4.1.
Magdaléna Robinsonová
4.2.
Arieh Klein
4.3.
Pavel Frankl
4.4.
Vojtěch Spanyol
4.5.
Daniel Kafri
4.6.
Bernát Freund
4.7.
Vzpomínky na známé i neznámé slovenské osobnosti židovské kultury v Izraeli

Úryvek

"2.1.2 Židovské pamiatky v Bytči
Neologická synagóga v Bytči
V horno-považskom regióne sa nachádza niekoľko významných architektonických pamiatok. Jednou z nich je aj bytčianska synagóga, znalcami označovaná ako unikátny skvost. Murovaná stavba synagógy stála v Bytči už v roku 1801 a dal ju postaviť barón Popper, zakladateľ pivovaru toho istého názvu, ktorý má svoje miesto hneď vedľa synagógy. Jej súčasná podoba v tzv. neorománskom štýle je už výsledkom stavebných aktivít židovskej náboženskej obce zo začiatku 20. storočia. Bloková stavba s pôdorysom v tvare náznaku písmena „T“ má rozdielnu výškovú úroveň jednotlivých hmôt a polygonálny päťboký uzáver. Stredná časť trojdielneho priečelia je predsadená a vo vrchnej časti vytvára rizalit, ktorý je zakončený ihlanovitou strechou so štyrmi vežičkami v nároží. Čelná fasáda objektu je bohato členená tak v hmotách, ako aj v plastickom prevedení detailov s výrazom neorománskej architektúry. Portál hlavného vstupu je plasticky lemovaný do oblúka s vloženým rastlinným a geometrickým ornamentom a po stranách je ohraničený stĺpmi s charakteristickou románskou hlavicou. Nad vstupnou bohato vyrezávanou drevenou bránou sa nachádza osadený mozaikový vitrážový svetlík a nad ním kruhové okno s hviezdicovitou výplňou. Štít ukončuje predĺžený oblúčkovitý vlys s náznakom románskych stĺpov. Celá plastická výzdoba je doplnená maľovaným hebrejským nápisom. Bočné nižšie časti priečelia s vedľajšími vstupmi, ktoré vedú na schodiská do ženských galérií, majú pod rímsou plastický zuborez a zdobené sú jednoduchším dekorom v analógii s výzdobou celého rizalitu (Churý, S. 2002).
Interiér synagógy je riešený ako halový priestor trojlodia s galériou (emporou) po bokoch nad vstupom, ktorý zároveň tvorí aj predsieň stavby s krížovou klenbou. Drevené ženské galérie, ktoré nesú štvorboké ozdobné liatinové stĺpy, sú charakteristické pre židovské synagógy a modlitebne z druhej polovice 19. storočia. Priestor pre mužskú časť má rovnaký kazetový strop s maľovanou ornamentálnou výzdobou a polygonálny uzáver so zvýšeným pódiom ukončuje rebrová klenba (Churý, S. 2002).
V synagóge sa nachádzalo množstvo vzácnych pamiatok, medzi ktoré patrili aj dve Tóry, ktoré skončili v Austrálii. Poslední z Bytčianskych Židov ich predali za 4000 dolárov. Keď po vojne začala synagóga pustnúť a nemal do nej kto chodiť, pretože sa Židia z Bytče húfne vysťahovali, prešla cez ruky viacerým majiteľom. Svoje sklady tu mal dlhší čas i pivovar Popper. Aj potom ako bola zapísaná do zoznamu kultúrnych pamiatok v roku 1990, sa nad synagógou nadlho uzavrela hladina mlčania a naďalej tak chradla a pustla. Dnešná podoba ani zďaleka nepripomína tú stavbu, na ktorú spomína stredná a staršia generácia Bytčanov. Keď sa spýtate kompetentných kto by vám odomkol zamknutú bránu, všetci len krútia hlavou a nevedia komu budova vlastne patrí. Na to, aby bola synagóga opäť schopná prevádzky, potrebuje nemalý investičný vklad, na ktorý sa však nezmohlo ani mestské zastupiteľstvo v Bytči, ani Slovenská židovská obec (Kuglerová, Z. 2003, str.7).

V súčasnosti je synagóga z vonku schátralá, z vnútra však dáva tušiť nevšednú krásu umelecky vyzdobeného kazetového stropu, ktorý sa zachoval až dodnes. Jej novým majiteľom je Biblické centrum z Plevníka-Drieňového, ktoré v roku 2002 dostalo synagógu do daru. Zakladateľom tohto Biblického centra, ktoré je zamerané na vzdelávanie hebrejských koreňov kresťanstva pre mladú a strednú generáciu je Katarína Uríková spolu so svojím manželom. 8. novembra 2010 sme mali možnosť stretnúť sa s vlastníkom neologickej synagógy v Bytči, pani Katarínou Uríkovou, ktorá pracuje na záchrane tejto jedinečnej kultúrnej pamiatky. Kým predošlí majitelia ju využívali na skladové účely, Biblické centrum s ňou malo „vznešenejší“ zámer. Pôvodne chceli, aby bola synagóga opravená do pôvodného stavu a aby slúžila svojmu pôvodnému účelu – na vyučovanie, modlenie, diskutovanie, predstavovanie kultúrnych diel ľudí, ktorí majú záujem o takúto formu vzdelávania. Neskôr sa k tomuto plánu, pridružil i zámer otvoriť v nej múzeum pre Bytču i okolie o tom, ako v tomto regióne žil kedysi židovský národ a aký bol jeho prínos pre región. Momentálne sa v neologickej synagóge v blízkosti Bytčianskeho zámku vykonávajú reštaurátorské výskumy a prebieha tiež hodnotenie jej stavu v prípade pôvodného zachovania alebo úplného zrekonštruovania niektorých jej častí. V roku 2009 poskytlo Ministerstvo kultúry SR grant vo výške 60tisíc eur na opravu havarijného stavu synagógy. Do konca roka 2009 bola opravená strecha, ktorú poškodila víchrica a v dôsledku toho bola v budove nadmerná vlhkosť a pleseň. Je potrebné aj naďalej pokračovať s opravou okien, fasády, podlahy a interiéru, ktoré očakávajú finančný príspevok od súkromných sponzorov, ale aj financie z prostriedkov EU. Synagóga je teda momentálne pre verejnosť uzatvorená avšak je len otázka rokov, kedy bude jej záujemcom voľne prístupná. Kontakt na synagógu je možné získať v rámci Biblického centra na telefónnom čísle 042 4382136 alebo emailovej adrese centrum@bconline.eu.

Židovský cintorín v Hliníku nad Váhom
Židovský cintorín sa nachádza v malebnom prostredí pod lesíkom, na pravom brehu vážskeho kanála v Hliníku nad Váhom, ktorý je dnes súčasťou Bytče. Keďže v Bytči dodnes vládne veľmi silný antisemitizmus, z pôvodného múra, oplotenia a brány sa dnes nezachovalo takmer nič a cesta pre vandalov, zlodejov a vykrádačov je stále otvorená. Na celom cintoríne sa nenachádza ani jeden stojaci náhrobok, pretože bol desaťročia spustnutý a niekoľkokrát sa stal i útokom vandalov. Náhrobné kamene sú porozbíjané, rozkradnuté, zváľané a zatlačené do zeme. Približne 30 náhrobných kameňov je prenesených ku hrobke baróna Leopolda Poppera. Nápisy na náhrobníkoch sú prevažne v hebrejčine, prípade aj v nemčine. Symboly ako štylizovaný kvet, či zlomená sviečka sa vyskytujú na náhrobkoch len ojedinele (Feiler, J. c 2005 – 2011)."

Poznámka

V obsahu jsou vyjmenovány závěr a přílohy, ale v práci chybí. Poslední část nazvaná Vzpomínky na známé i neznámé slovenské osobnosti židovské kultury v Izraeli neodpovídá svému názvu. Je spíše zaměřena na charakteristiku institutu Yad Vashem v Izraeli, izraelského národního muzea holokaustu. Důležité pojmy jsou zvýrazněny tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23467
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse