Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dopis - maturitní otázka

Dopis - maturitní otázka


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z češtiny, ve které jsou popsané veškeré náležitosti, které by měl dopis (osobní i úřední) mít, včetně jeho kompozice.

Obsah

1.
Typy dopisů
a) Osobní dopis
b) Úředním dopis
c) Otevřený dopis
d) Anonym
2.
Kompozice
a) Jazyk
b) PSČ

Úryvek

"Osobní dopis nemá přesná pravidla pro sestavování, ale má některé ustálené znaky:
1. Vpravo nahoře uvádíme místo a datum
2. Oslovení na začátku dopisu, za ním buď , nebo !, není vhodné užívat v oslovení pozdrav jako např. „ahoj Karle,“ „nazdar tati,“
V méně osobních dopisech použijeme oslovení : „Vážený kolego,“ „Pane Vomáčka,“
3. Vlastní sdělení začínáme poděkováním za dopis, na který odpovídám
4. Na závěr můžeme uvést výzvu, aby adresát brzy odpověděl, pozdravy pro adresátovu rodinu apod.
5. Pokud si nejsme jisti, že adresát nezná naši adresu, uvedeme ji na konci dopisu vlevo od podpisu"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47ab6e76d1dde.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Dopis.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse